J.C. Nielsen

J.C. Nielsen, Jens Christian Nielsen, 25.3.1881-15.5.1918, entomolog. Født i Hillerød, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). N. blev student 1899 fra Fr.borg, studerede efter faderens ønske jura, blev cand.jur. 1905, var fra 1910 ansat i skattedepartementet (1913-16 tillige i landsoverskatterådet), fra 1917 som fuldmægtig. Det var dog ikke så meget juraen som insektbiologien der havde hans store interesse. Allerede som 20-årig begyndte han at publicere entomologiske arbejder der viste en tidligt udviklet og udpræget evne til at gøre biologiske iagttagelser og til biologisk forståelse; gennem årene kom en lang række vigtige insektbiologiske arbejder fra vidt forskellige områder af entomologien, bl.a. om skovtræernes "marvpletter" (1906) for hvilket han fik Videnskabernes selskabs sølvmedalje. Også faunistiske og zoo-geografiske arbejder over Færøernes og Grønlands insekter fik han skrevet. N.s hovedinteresse blev dog snylte-fluerne, tachinerne, hvis betydning i bekæmpelsen af sommerfugleangreb han havde haft lejlighed til at følge i Tisvilde 1903 og Hald 1906. På hovedarbejdet Iagttagelser over entoparasitiske Muscidelarver hos Arthropoder blev han – skønt ikke zoolog af fag – dr.phil. 1909. Senere (1912-19) kom en række supplerende Undersøgelser over entoparasitiske Muscidelarver hos Arthropoder I-VI I, hvor han med sin særlige begavelse til at løse både videnskabeligt og teknisk vanskelige biologiske spørgsmål klarede larvemorfologien, udviklingsgangen og de biologiske problemer hos over 30 forskellige snyltefluearter – alt udført i den sparsomme fritid fra et meget krævende pligtarbejde. Den store samlende fremstilling af snyltefluernes biologi som han påtænkte og som han havde særlige evner for at skrive, så på grund af hans tidlige død aldrig lyset. Med en aldrig svigtende hjælpsomhed lod han sin udstrakte entomologiske viden og sit indsamlede materiale komme andre entomologer til gode. Fra 1913 var han redaktør af Entomologiske Meddelelser og var designeret til en lektorstilling i landbrugszoologi ved landbohøjskolen, hvorved han helt ville have kunnet hellige sig zoologien, men også dette hindrede hans tidlige død. Hans fluesamling er nu på Zoologisk museum.

Familie

Forældre: sygehuslæge Rasmus Thorvald N. (1845-1916) og Johanne Jacobine Hanson (1850-1933). -9.5.1914 i Kbh. (Frue) med Tadea Stamm, født 27.6.1892 i Kbh. (Frue), død 6.3.1974 sst., d. af lærer, senere skoleinspektør Christian Hutzen S. (1848-1927; adopt. Pedersen 1855; navneforandring til Hutzen Pedersen 1892, til Stamm 1904) og Laura Ida Hansen (1862-1942).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1909 159f. – R. H. Stamm i Vidensk. medd. fra da. naturhist. foren. LXX, 1919 V-XI (heri bibliografi). J. P. Kryger i Entomologiske medd. XIII, s.å. 1-11 (heri bibliografi). Kai L. Henriksen: Oversigt over da. entomologis hist., 1921-37 = Entomologiske medd. XV 523-27. S. L. Tuxen: Entomologisk foren.s hist. 1868-1968, 1968 (særtryk af samme XXXVI) 76f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig