J.D.W. Westenholz

J.D.W. Westenholz, Johan Diederich Wilhelm Westenholz, 9.4.1730-18.12.1794, præst, landbopolitisk forfatter. Født i Eimbeck, Hannover, død i Sejerslev, begravet sst. W. voksede op i Wilster i Holsten hvor hans far var kantor og klokker. Han studerede i Göttingen og blev teologisk kandidat her 1755. 1760 kom han til Nørrejylland som huslærer på Overgård, hvis ejer senere skaffede ham embede som kapellan i Gerlev nær Randers. Han ordineredes 1768, men blev 1772 afskediget i forbindelse med sit giftermål efter danske lov 2-11-13. Den anseelse han nød, ikke mindst ved sin litterære virksomhed og som Ove Høegh-Guldbergs protegé, bevirkede at han kunne genindtræde i gejstlig tjeneste og blive sognepræst 1775 i Solbjerg og Sundby på Mors, 1776 i Sejerslev-Ejerslev-Jørsby sst. hvor han tillige blev provst. W. var en nidkær præst af rationalistisk type, levende optaget af sine sognebørns og hele landbefolkningens velfærd. 1772 havde han offentliggjort to prisskrifter der var blevet præmieret af landvæsenskollegiet om henholdsvis vandafledning og om folkemængden i bondestanden, desuden et skrift om kvægpesten. Det er det befolkningspolitiske skrift (Priisskrift om Folkemængden i Bondestanden, genudg. af Alexander Rasmussen, 1919) der har bevaret hans navn til nutiden. Han hævder her gennem en dygtig og indgående social undersøgelse, at der under de givne landboforhold simpelt hen ikke er plads til nogen større befolkningsforøgelse ("Hver en by er besat med et vist antal gårdmænd og et vist antal husmænd; flere tillades ikke at komme der"). Han foreslår bl.a. indførelse af selvejendom, udskiftning og en oplysning af almuen. Skriftet giver et livligt, delvis lidt drastisk kultur- og samfundsbillede. I håndskrift har W. efterladt et par skrifter, hvoraf et handler om Danmark-Norges handelsbalance.

Familie

Forældre: kantor og klokker, senere i Wilster Johann Carl Friedrich W. (1698-1741) og Eleonora Bernstielen. Gift 1772 med Karen Hee, fremstillet i kirken 1.9.1733 i Borup, Støvring hrd., begr. 30.7.1800 i Nykøbing M, d. af sognepræst Thomas H. (1701-60) og Vibekke Hutfeld (død 1773, gift 1. gang 1725 med sognepræst i Borup og Hald mag. Hans Clausen, ca. 1676-1729, gift 1. gang 1708 med Maria Bornich, ca. 1684-1724).

Bibliografi

H. L. Bisgaard: Den danske nationaløkonomi i det 18. årh., 1902. Alex. Rasmussen i Fra Randers amt XI, 1917 5-11. Hans Jensen i Hist. t. 9. r. litteraturhft., 1919-25 403f og C. Klitgaard i Saml. til jydsk hist. og top. 4. r. IV, 1922-24 107-11 (anm. af W.s skrift om bondestanden).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig