J.E.F. Ollendorff

J.E.F. Ollendorff, Johan Ernst Frederik Ollendorff, 1.3.1846-23.11.1927, ingeniør, vandbygningstekniker. Født i Holbæk, død i Frederikshavn, begravet sst. Efter skolegang i Holbæk og i Efterslægtselskabets skole i Kbh. tog O. 1865 polyteknisk adgangseksamen og blev 1870 cand. polyt. i ingeniørfaget. Sommeren s. å. aftjente han sin værnepligt og blev om efteråret ansat ved Teknisk institut i Kbh., en forløber for Det tekniske selskabs skole, som lærer i landmåling, nivellering og fundering. Tillige udførte O. en del andre arbejder, bl.a. opmålings- og nivelleringsarbejder på en del af Roskilde-Kalundborgbanen, endvidere var han sekretær for den 23.12.1871 nedsatte kommission til bedømmelse af projekterne til jernbanebroen over Limfjorden. April 1872 blev han ansat i vandbygningsvæsenet og konstitueret, 1882-1922 fastansat, som havneingeniør, fra 1916 betegnet som distriktsingeniør og ledende medlem af den kgl. havnekommission i Frederikshavn. O.s største arbejde i denne stilling var udvidelsen af Frederikshavns havn som han på havnekommissionens vegne udarbejdede projekt til 1876. Ved behandlingen i rigsdagen blev projektet reduceret noget på grund af bekostningen, bl.a. blev havnemundingen lagt på en betydeligt ringere vanddybde end foreslået af O. Efter vedtagelsen 1882 lededes arbejdet af O. der administrerede så økonomisk at regeringen gik med til at bl.a. havnehovederne kom ud på den af ham ønskede større vanddybde på 22 fod. Da havnen var færdig 1892 måtte man fra alle sider anerkende O.s indsigt og dygtige arbejde. O. har desuden udført en række mindre arbejder, fx den første forsøgsmole ved Hirtshals 1879-80 samt forlængelser af denne 1892-93 og 1900, endvidere Frederik VII's kanal ved Løgstør og løbene i den østlige del af Limfjorden; tillige udførte han omfattende målinger og undersøgelser vedrørende besejlingsforholdene i Limfjorden. Endvidere digearbejder ved Gammel Skagen, Skagen havn, hvis vedligeholdelse overdroges ham, samt havne ved Sæby, Strandby, Vesterø og Østerby på Læsø. Endelig har han udført uddybninger ved Grenå havn samt en anlægsbro ved Aså og bolværksarbejder i Ålborg. 1879 var O. på studierejse til England, Holland og Frankrig og har skrevet herom i Teknisk Tidsskrift; sst. har han også beskrevet havnearbejderne i Frederikshavn 1894.

Familie

Forældre: købmand, agent Carl Adolf O. (1816-1902) og Franziska Christofine Plesner (1817-1900). Gift 20.8.1873 i Kbh. (Frue) med Hulda Rosalie Marzetta, født 4.2.1845 i Kbh. (Trin.), død 15.10.1924 i Frederikshavn, d. af lakfabrikant, lotterikollektør, cand. phil. Lorenzo M. (1812-79, gift 2. gang 1849 med Hansine Philippine Plesner, 1810-90) og Wilhelmine Georgine Lotter (1813-47).

Udnævnelser

R. 1980. DM. 1907. K.2. 1922.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

C. Bech i Ingeniøren XXXVI, 1927 597f. J. Munch-Petersen i Tekn. foren.s t. LI, 1927 nr. 4. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig