J.F. Ramus

J.F. Ramus, Joachim Frederik Ramus, 10.9.1685 (efter andre 3.7.1686)-4.1.1769, matematiker. Født i Trondhjem, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Frue). Efter faderens død blev R. opdraget hos morfaderen H. Kyhn som var kommandant på Munkholm, mens Griffenfeld sad der; fangen skal have læst med drengen. Efter at have taget artium i Trondhjem 1707 kom R. som student til Kbh. hvor han 1710 blev baccalaureus. Han såvel som broderen Chr. Ramus var Ludvig Holbergs kollegiekammerater på Borchs kollegium. Ved universitetet udvikledes hans interesse for matematik og tegning, især korttegning, under Ole Rømers ledelse. Han blev snart dennes medhjælper, især ved udarbejdelsen af et kort over Nordsøen. Han var flere år på rejser og blev derpå 1718 stadskonduktør i Kbh. og 1720 lærer ved navigationsskolen på Møn. Med R. som leder flyttedes denne til Kbh., men nedlagdes 1737. 1720 designeredes han til professor i matematik ved Kbh.s univ. og overtog stillingen 1722. Fra 1747 var han fritaget for at holde forelæsninger. 1725 blev han direktør for brand- og vandvæsenets kommission i Kbh. Han ledede rensningen og reguleringen af Soriedamssøen, stod for slottenes vedligeholdelse og var medlem af flere kommissioner med praktiske formål. Han var i Oldenburg for at studere digerne og i Kongsberg for at foretage en synsforretning over sølvværket. 1714 beregnede han almanakken. Han blev medlem af Videnskabernes selskab 1745. R. skrev 1710-13 nogle matematiske og astronomiske disputatser; 1737 (2. udgave 1740) udgav han de seks første bøger af Euklid på latin, samt senere en dansk oversættelse af Chr. Wolffs tyske elementarlærebog i matematik. I Vidensk. selsk. skrifter har han givet en omhyggelig sammenstillet fortegnelse over ældre og nyere beretninger om iagttagelser af nordlys.

Familie

Forældre: lektor, mag. Melchior R. (1646-93) og Anna Kyhn (død 1727). Gift 28.12.1722 med Maria Schiønnebøl, født 9.5.1696 i Kbh. (Holmens), død 17.2.1771 sst. (Frue), d. af kaptajnløjtnant, senere schoutbynacht Hans S. (1654-1714) og Josina Maria Macody (1675-1753). – Bror til Christian R. (1687(8)-1762).

Udnævnelser

Kancelliråd 1720. Justitsråd 1738.

Bibliografi

Danske mag. 6.r.III, 1918-23 223f 239-42 246-49. -Chr. Giessing: Nye saml. af jubellærere II, 1, 1781(reproudg. 1979) 193-200. S. A. Christensen: Matematikens udvikl. i Danm. og Norge, 1895 213f. Kirkehist. saml 6.r.II, 1936-38 122.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig