J.F. Schultz

J.F. Schultz, Johan Frederik Schultz, 1.3.1756-28.11.1817, bogtrykker. Født i Odense, død i Kbh. (Helligg.), begravet sst. (Ass.). S. stod i lære i adressekontorets bogtrykkeri i Odense, drog efter endt læretid 1777 til Kbh. og fik her arbejde i det Berlingske bogtrykkeri, hvor han blev, indtil han 1783 efter købet af et mindre trykkeri selv etablerede sig i hovedstaden. Han begyndte småt med nogle få svende og et par lærlinge, men arbejdede sig hurtigt frem og kunne allerede 1787 flytte forretningen til sin egen ejendom på Højbro plads. Året i forvejen var han blevet anden bogtrykker ved universitetet, og 1789 fik han titel af hofbogtrykker. Han trykte flere bøger på eget forlag og nød herved godt af det nære personlige forhold, han stod i til flere af datidens betydeligste forfattere som K. L. Rahbek, C. Pram, T. Thaarup, R. Nyerup og Jens Baggesen. Nyerup var en tid knyttet til trykkeriet som korrektør, og navnlig Rahbek bistod på flere måder S. i hans virksomhed. Takket været disse forbindelser kom S. til at trykke en betydelig del af den samtidige danske skønlitteratur og flere vigtige tidsskrifter, deriblandt Minerva og Den danske Tilskuer.

Trykkeriets mest bekendte arbejde fra dets ældre periode er kvart-udgaven af Ludvig Holbergs Niels Klim i Baggesens oversættelse som udkom 1789 med illustrationer af Nie. Abildgaard. Under Kbh.s brand 1795 nedbrændte S.s ejendom med bogtrykkeri og boglade, men han købte straks efter af P. M. Høpfner, som på det tidspunkt var første universitetsbogtrykker og direktør for det kgl. bogtrykkeri, dennes ejendom i Skindergade med tilhørende trykkeri og bogforlag. Med købet fulgte almanakprivilegiet, og kort efter erhvervede S. ved ansøgning begge Høpfners bestallinger. Hans forretning gik nu på ny hurtigt frem og bogtrykkeriet var snart det største i Kbh. Efter at have genopbygget ejendommen på Højbro plads og her ladet indrette en række efter datidens forhold yderst moderne trykkerilokaler flyttede han forretningen tilbage dertil hvor den derefter havde til huse i 75 år. Til hans største arbejder fra denne tid hører Rahbeks udgave af Holbergs værker som udkom i 21 bind 1804–14. S. blev efterhånden en rig og anset mand, han ejede flere ejendomme i eller uden for Kbh. og havde adskillige offentlige tillidshverv. Efter hans død fik enken tilladelse til at beholde hans privilegier og fortsatte virksomheden som ved hendes død overgik til hendes søn af første ægteskab Jens Nicolai Christian Hostrup S. (1782–1849) og senere til dennes efterkommere.

Familie

Forældre: tjener Frederik Walther S. (ca. 1722–1805, gift 2. gang 1774 med Charlotte Andersdatter, ca. 1731-tidligst 1801, gift 1. gang med handskemagersvend Lars Jørgensen, død 1774) og Anna Cathrine Jensdatter (ca. 1734–71). Gift 30.11.1792 i Kbh. (Helligg.) med Dorothea Kirstine Holm, født 21.10.1755 på Frbg., død 6.2.1821 i Kbh. (Helligg.) (gift 1. gang 1780 med brygger Jens Mikkelsen Hostrup, 1734–92, gift 1. gang 1775 med Gertrud Rasmusdatter, 1735–76, gift 1. gang 1768 med brændevinsbrænder Lars Madsen Basløff, gift 1. gang med Mette Cathrine Frantzdatter, gift 2. gang 1760 med Ane Cathrine Pedersdatter), d. af studiosus, senere gæstgiver Niels H. (1720–77) og Anna Marie Bjerregaard (1725–1812).

Ikonografi

Mal. på skydeskive 1782 (Det kgl. kbh.ske skydeselskab).

Bibliografi

V. Hostrup-Schultz: Familien Hostrup fra Mariager, 1929 17–48. C. Nyrop: Bidrag til den da. boghandels hist. II, 1870. Mindeblade om hundredårsfesten i det Schultziske bogtrykkeri, 1883. Jørgen Bang: Fra Godiche til Schultz, 1961.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig