J.J. Hansen

J.J. Hansen, Jens Jørgen Hansen, 15.11.1869-12.12.1957, landbrugsskoleforstander. Født i Veddum ved Hadsund, død på Frbg., urne på Solbjerg kgd. Faderen havde ved siden af sin håndværksvirksomhed et mindre landbrug hvor H. fik sin første praktiske oplæring. Han tog præliminæreksamen 189 li Kbh. og tog derefter landbrugseksamen 1893 fra landbohøjskolen og 1897 tillægseksamen i plantekultur. 1893-94 var han lærer ved Bælum real- og højskole og 1895-96 ved Emdrupborg højskole. 1896-98 var H. assistent ved statens forsøg i Lyngby og fik her overdraget den opgave at udføre de netop påbegyndte lokale gødningsforsøg. 1898 knyttedes han af J. C. la Cour til Lyngby landboskole, og allerede 1901 overtog H. forstanderposten efter R. Petersen Børup. Skolen trængte da til en fornyelse, og H. viede alle sine kræfter til at bringe skolen i fremgang. Som forstander prægedes hans arbejde af grundighed og samvittighedsfuldhed, han var lidet udadvendt men fulgte dog interesseret med i udviklingen indenfor landbruget. Oprindelig tilknyttet planteavl fik han med tiden større interesse i husdyrbrugsspørgsmål, og han har ydet en række bidrag til fagpressen. Desuden har H. skrevet Landboskolen ved Lyngby 1867-1917 (i Elevforen. for Landboskolen ved Lyngby. Aarbog 1917). 1929 trak han sig tilbage fra forstanderposten og redigerede de følgende år det store historisktopografiske værk Større danske Landbrug l-VIIl, 1930-36.

Familie

Forældre: snedker- og tømrermester, husmand Hans Peter Jepsen (1832-87) og Bodil Christensen (1833-88). Gift 8.10.1902 i Skelund med Sigrid Pinholt, født 3.10.1877 i Husby, Ringkøbing amt, død 14.1.1962 på Frbg., d. af lærer Jens P. (1840-84) og Thora Frederikke Starck (1840-1922).

Ikonografi

Foto.

N. Siggaard i Ugeskr. for landmænd LXXIV, 1939 708. N. Dyrbye: Den danske landbrugsskole 100 år, 1969 43f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig