J.J. Voigt

J.J. Voigt, Julius Jensenius Voigt, 22.7.1850-3.2.1922, ingeniør. Født i Kbh. (Helligg.), død sst., begravet sst. (Venstre). V. blev student 1868 fra Metropolitanskolen, tog n.å. filosofikum og polyteknisk adgangseksamen. 1876 blev han cand.polyt i ingeniørfaget. Fra 1873 havde han ansættelse som assistent ved Polyteknisk læreanstalts tegneundervisning, en stilling han beklædte til 1883. Efter eksamen kom han til Frbg. kommune og blev s.å. tegner hos ingeniørfirmaet Bonnesen & Danstrup der 1879 overgik til C. Ramsing. I kortere perioder havde V. fra 1878 assisteret C. Ambt som konduktør ved forskellige kloakarbejder o.l. 1883 ansattes han som assisterende ingeniør ved Kbh.s brolægnings- og vejvæsen og var bl.a. beskæftiget ved det daglige tilsyn med bygningen af Dronning Louises bro, han blev fuldmægtig her 1886. 1887 ansattes han hos stadsingeniøren i Kbh. 1898 blev han afdelingsingeniør her, og ved Ambts udnævnelse til generaldirektør for statsbanerne 1902 blev han dennes efterfølger som stadsingeniør (-1920). Her kom V. til at forestå en række store kloak-, vej- og sporvejsanlæg i forbindelse med indlemmelserne 1902 og med banegårdsforholdenes ordning. Desuden har V. forestået udvidelsen af kvægtorvet, bygningen af flæskehallen, anlægget af Fælledparken, forskellige arbejder i Sydhavnen og indretningen af en række bygninger, skoler, badeanstalter, politigården o.a. Fra 1899 til sin død var V. censor i materiallære ved polyteknisk eksamen, fra 1912 tillige i jernbeton. Fra 1903 var han medlem af bestyrelsen for Selskabet for sundhedsplejen i Danmark og fra 1904 medlem af bestyrelsen for Polyteknisk understøttelsesforening. 1908 og 1910 var han medlem af de danske komiteer for internationale kølekongresser i Paris og Wien. 1909 var han medlem af komiteen for den internationale materialprøvekongres i Kbh. 1910 var han medlem af bedømmelseskomiteen ved den udskrevne konkurrence angående gade- og bebyggelsesplan for det gamle banegårdsterræn. 1918-20 var han medlem af udvalget vedrørende anvendelse af en del af Christianshavns fæstningsterræn og medlem af kommissionen angående anlæg af en jernbane fra Vigerslev til Køge. Også af den for Hirtshals nedsatte byplankommission var V. medlem. 1890 og 1902 udarbejdede han efter anmodning fra Polyteknisk læreanstalt en fortegnelse over samtlige polytekniske kandidater, en fortsættelse af de af C. G. Hummel 1869 og Adolph Steen 1879 udgivne fortegnelser. V. påbegyndte men nåede ikke at fuldføre 3. udgave der udkom 1929.

Familie

Forældre: barber Heinrich Ludwig Hieronimus V. (ca. 1818-1904) og Julie Henriette Rasmussen (ca. 1820-93). Gift 24.10.1890 i Kbh. (Helligg.) med Sophie Laura Olsen (ved dåben Henningsen), født 11.5.1857 i Kbh. (Fødsst.), død 7.7.1935 sst., adoptivd. af pladsformand, senere detailhandler Jens Christian Enevold O. og Juliane Balche.

Udnævnelser

R. 1913. DM. 1920.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Nationaltid. 10.3.1910. Berl. tid. 4.2.1922. A. E. Lund i Ingeniøren XXXI, s.å. 10 lf. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig