J. L. Emborg, Jens Laursøn Emborg, 22.12.1876-18.4.1957, organist, komponist. Født i Ringe, død i Vordingborg, begravet sst. (Gl. kgd.). E. fik sin første musikundervisning hos en landsbymusikant, tog nitten år gammel lærereksamen fra Jelling, var et par år medhjælper hos sin far i Ringe og blev 1897 (- 1939) lærer i musik ved seminariet i Vordingborg. Samtidig søgte han videre uddannelse i Kbh. (violin hos Valdemar"Tofte, orgel, teori og komposition hos Otto Malling). 1906 tog han organisteksamen fra musikkonservatoriet i Kbh. og blev s.å. ansat som organist ved Vordingborg kirke (afsked 1952). Han var en af de første i Danmark der interesserede sig for en rationel undervisning i sang af mindre børn, og skrev herom Vejledende Bemærkninger om Sangundervisning i Børneskolen, 1924. Desuden udgav han en sangbog for seminarierne og komponerede en række skolesange og sange til folkeligt brug. 1919 blev han assistent hos statens sanginspektør, først hos J. H. Nebelong, siden hos Mogens Woldike hvem han efterfulgte som sanginspektør 1939 (afsked 1947). Som komponist fik E. 1906 og de følgende år nogle mindre arbejder opført, men hans egentlige debut fandt sted ved en egen kompositionsaften 1916 i Kbh. 1926 fik han det Anckerske legat og var på studierejse i Frankrig, Italien og Tyskland. Han var som komponist meget produktiv, har skrevet tre operaer (Telse, 1920, antaget af Det kgl. teater, men ikke opført, Den gyldne Hemmelighed, 1924, opf. i Braunschweig 1929, og Spaniolerne, 1928), tre symfonier, koncerter for forskellige instrumenter og orkester, heriblandt en ofte opført Concerto grosso for obo, violin og violoncel med strygeorkester og klaver, kantater, bl.a. Moder Jord og en julekantate, kammermusik og sange. Hans stil er bestemt af hans forkærlighed for barokken, med Bach og Handel som forbilleder, og af hans forankring i den folkelige musik (spillemandsmusikken) hvilket sidste især har givet sig udslag i hans kammermusikværker; men hans væsentligste indsats ligger utvivlsomt i hans komposition og flerstemmige tilrettelæggelse af skolesange.

Familie

Forældre: lærer, senere skoleforstander i Ringe Laurs Rasmussen (1849-1919) og Hansine Jensen (1846-1923). Gift 1. gang 11.7.1899 i Vordingborg med Thora Schelde, født 15.8.1873 i Mariager, død 1.10.1949 i Gråsten, d. af kordegn, lærer Rasmus S. (1823-93) og Marie Elisabeth Cathrine Splüd (1829-86). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 18.4.1916 i Vordingborg med Ellen Margrethe Kjeldberg Jacobsen, født 18.3.1884 i Bisserup, død 2.12.1975 i Vordingborg, d. af personel kapellan i Hyllested, Venslev og Holsteinborg, sidst sognepræst i Gamborg Peder (Jakobsen) K. (1855-1910) og Charlotte Magdalene Louise Ålborg Lauritzen (1858-1929).

Udnævnelser

R. 1937.

Ikonografi

Portrætrelief af Karl Lahn, Karlsruhe 1927. Mal. af Magdalene Hammerich udst. 1945. Foto.

Bibliografi

Gerh. Lynge: Danske komponister i det 20. årh.s begyndelse, 1917 332-42. Stinus Nielsen i Vordingborg seminariums elevforen.s årsskr. 1939 17-28 (m. bibliogragi). E. Jacobsen og V. Kappel: Musikkens mestre II, 1947 431-34. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig