J.M.L. Hjort

J.M.L. Hjort, Jens Mathias Lind Hjort, 5.11.1824-4.8.1899, præst. Født i Ribe, død i Elmelunde, begravet sst. H. voksede op i et landsbypræstehjem på heden, indtil han 1839 kom til Kbh. 1842 blev han student fra Metropolitanskolen og 1848 cand.teol. I de følgende år ernærede han sig ved manuduktion og anden undervisning. 1850 blev han lærer og 1852 overlærer ved Søetatens drengeskole, 1859 residerende kapellan og førstelærer i Kolding, men allerede 1860 hovedpræst i Tønder og provst for Tønder og Løgumkloster herreders provsti. I denne vanskelige stilling viste han sig som en varm tilhænger af de regenburgske sprogreskripter og stod bestemt på at nyansatte præster "af Hjertet" skulle være dem hengivne. Også for sønderjyske folkeminder nærede han interesse og blev ved en tilfældig ytring anledning til at H. F. Feilberg førtes ind på studiet heraf. Efter at være afsat af preusserne 1864 blev H. 1865 sognepræst i Elmelunde på Møn og var 1880–98 tillige provst for Bårse og Mønbo herreder. H. var en usædvanlig dygtig kirkelig administrator der med alvor og punktlighed varetog alle sine forretninger. Ved sin arbejdsomhed, sit retsind og sin spartanske levevis skaffede han sig megen respekt, også i sit sogn hvor han en længere årrække blev valgt til sognerådsformand skønt hans udpræget konservative og højkirkelige syn ikke på forhånd var egnet til at finde genklang hos Møns bondebefolkning. 1848 udgav H. et par småskrifter om det teologiske studium hvori han med den ham egne pietetsfølelse forsvarede det teologiske fakultets lærere, især H. Martensen, mod angreb og betonede ønskeligheden af en videnskabelig præsteuddannelse. Senere udgav han flere oversættelser af kirkelige skrifter og mindre bidrag i blade og tidsskrifter samt besørgede et par udgaver af alterbogen. Med særlig interesse omfattede han salmebogsagen og skrev 1851 i Nyt Theologisk Tidsskrift (II, 1851 83–127) en meget indgående saglig kritik af Roskilde konvents salmebog. 1853–59 deltog han i udgivelsen af Ugeskrift for den evangeliske Kirke i Danmark hvori han især bekæmpede den grundtvigske retning og tog ordet for et kristendomssyn i pagt med det humane kulturliv. Til sin død følte han sig som discipel af den Mynster-Martensenske skole.

Familie

Forældre: adjunkt i Ribe, senere sognepræst i Tømmerup Niels Schiørring H. (1798–1842) og Karen Cathrine Lind (1798–1849). -28.10.1853 i Kbh. (Holmens) med Clara Dorothea Schou, født 10.6.1824 i Kbh. (Helligg.), død 17.5.1891 i Elmelunde, d. af assistent, senere hovedbogholder i Nationalbanken, justitsråd Lauritz Christian S. (1792–1876) og Elsebeth Lind (1800–77).

Udnævnelser

R. 1876. DM. 1892.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Udvalg af breve til P. Hjort II, 1869 390. To højkirkemænd. Brevveksl, mellem H. Stein og J. Swane, ved P. G. Lindhardt og J. Swane, 1958. – Møns folkebl. 18.6.1892. Møens avis 5.8.1899. M. V. Øllgaard: Ved provst J.M.L.H.s jordefærd, 1899. Niels Hjort: Mindetale over provst J.M.L.H., s.å. Holger Hjelholt: Den danske sprogordning, 1923. A. Nyholm: Slesvigske gejstlige ..., 1980. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig