J.M. Geuss

J.M. Geuss, Joachim Michael Geuss, 23.8.1745-29.11.1786, matematiker. Født i Krummendiek i Wilstermarsk, død i Kbh. (Frue), begravet i Frue k. G. studerede 1762-66 i Altona, kom derefter til Kiel og til sidst til Kbh. hvor han blev huslærer hos grev Trampe. 1769 blev han lærer i matematik og fortifikation for landkadetterne, og under Struensees regering var han udset til rektor for den realskole som skulle oprettes i stedet for vajsenhuset, men som aldrig kom længere end på papiret. 1774 blev han ekstraordinær professor i matematik ved universitetet i Kbh., og 1782 fik han det ordinære professorat. Livlig og foretagsom som han altid havde været beskæftigede han sig med meget andet end sin videnskab. Allerede i Altona havde han 1766 skrevet en bog om det italienske sprogs oprindelse. Nu fortsatte han sit sproglige forfatterskab med at oversætte forskellige værker, ligesom han skrev anmeldelser til Jacob Badens Kbh.s Universitets-Journal. Også for landhusholdningsselskabets virksomhed interesserede han sig. 1773 blev han medlem, og fra 1779 til sin død var han præsident. Et særligt arbejde udfoldede han i selskabets kunstkommission og præmieskriftskommission. Størst betydning har han dog sikkert haft som matematisk militærforfatter, navnlig på minérkunstens område. Han udgav et par bøger herom 1774 og 1776 som vakte megen opsigt. Samtidig var han en skattet medarbejder ved det af den matematiske professor Andr. Böhm i Giessen redigerede Magazin für Ingenieur und Artilleristen. Han var medlem af både det danske (fra 1779) og det norske videnskabernes selskab ligesom af det fysiografiske selskab i Lund. Han efterlod sig en meget betydelig teknisk bogsamling der solgtes ved auktion. Hans manuskripter skænkedes til universitetsbiblioteket, men er overgået til Kgl. bibl.

Familie

Forældre: sognepræst Nicolai Frederik G. (1710-85) og Anna Wiebke Peters (1713-87). Gift 2.10.1782 i Kbh. (Holmens) med Mette Sophie Horn, døbt 17.3.1755 i Kbh. (Nic), død 19.10.1810 (gift 1. gang 1778 med kaptajnløjtnant Erik Torm Rasch, 1745-81), d. af politimester, senere justitiarius, konferensråd Frederik H. (1708-81) og Mette Sophie Torm (1722-91).

Ikonografi

Silhouet stukket af F. Bradt, 1794.

Bibliografi

O. Malling: Tale til erindr, om J. M. C, 1787. Schlesw.-holst. Provinzialberichte I, Altona 1787 370-78. S. A. Christensen: Matematikens udvikl, i Danm. og Norge, 1895 215-18. H. Hertel: Det kgl. da. landhus-holdningsselsk.s hist. I, 1920 59-61. A. Lomholt: Det kgl. da. vidensk.s selsk.s hist. I-II, 1942-50. – Manus, i Kgl.bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig