J.N. Wilse

J.N. Wilse, Jacob Nicolai Wilse, 24.1.1735-23.5.1801, præst, forfatter. Født i Lemvig, død i Eidsberg, Akershus stift, begravet sst. W. blev student 1752, privat dimitteret, og cand. teol. 1756. Derefter var han huslærer "hos adskillige Standspersoner i begge Riger" og udvidede sine kundskaber i nyere sprog; i fransk nåede han så vidt at han 1762 kunne udgive et episk digt på dette sprog. Desuden lagde han sig efter matematik og naturvidenskab. Da han 1766 kom til Kbh. for at søge kald, antog den gottorpsk-russiske forhandler Caspar v. Saldern ham til at læse matematik med nogle unge medlemmer af gesandtskabet. N.å. tog han magistergraden, og 1768 opnåede han ved v. Salderns anbefaling Spydeberg præstekald i Smålenenes amt; 1785 forflyttedes han til Eidsberg i samme amt, og her tilbragte han resten af sine dage. W.s hovedvirksomhed kom altså til at ligge i Norge, og han nærede en varm følelse for sit nye fædreland, der især med megen anerkendelse erindrer hans arbejde for at realisere tanken om et særligt norsk universitet. Hans indsats i litteraturen tilhører også overvejende Norge (bl.a. udførlige beskrivelser af hans to sognekald samt en norsk ordbog), men også danske emner har han behandlet; således udgav han 1767 Fredericias topografi (Fuldstændig Beskrivelse af Stapel Staden Fridericia) (genoptr. 1976), og de fem bind Reise-Iagttagelser som han offentliggjorde 1790-98 omhandler foruden Norge, Sverige og Nordtyskland også Danmark; bl.a. findes her en god skildring af den jyske hede og et morsomt billede af en botanisk ekskursion under professor Georgius Tycho Holm. W.s beskedne pengemidler havde ikke tilladt ham længere ophold de forskellige steder, men han supplerede sine egne iagttagelser med læsning, og hans bøger indeholder et broget stof af højst uensartet værd. Dyberegående kundskaber besad han ikke, men megen sund fornuft – en typisk repræsentant for oplysningstiden med dens videbegærlighed og ivrige gavnelyst.

Familie

Forældre: hører ved latinskolen i Lemvig, senere sognepræst på Jegindø, Peder Jacobsen W. (1706-86) og Maren Nielsdatter Bjerregaard (1704-72). Gift 1. gang 29.6.1770 i Kbh. (Frels.) med Anna Cecilia Thorup, født 1.11.1749, død 3.5.1783 i Spydeberg. Gift 2. gang 6.2.1784 på Skattebøl, Os sg., med Gurine Marie Morland, født 30.11.1760 sst., død 11.5.1796 i Eidsberg, d. af prokurator Simon Andreas M. og Sophia Rommedal (ca. 1733-1803). Gift 3. gang 14.6.1799 i Ås med Johanne Maria Grøgaard, døbt 14.8.1757, død 1.12.1814 i Eidsberg, d. af kapellan i Evje, senere sognepræst i Skiptvet Niels Christophersen G. og Helvig Mollerup.

Udnævnelser

Tit. professor 1784.

Ikonografi

Silhouet af J. G. Unger, 1776. Stik af I. W. Lundberg, 1799, efter eget forlæg fra 1797.

Bibliografi

Bibliografi i Norsk biogr. leks. XIX, Oslo 1983 226. -Kort underretning om mag. J. N. W., samt en fortegn. på hans tid efter anden forfærdigede skrifter, 1786 (W.s selvbiografi). Udv. af breve til R. Nyerup, ved L. Daae, Kria. 1861 17-31.- Harald Bakke: J. N. W., Kria. 1912. Sv. Dahl: Den danske plante- og dyreverdens udforskn., 1941 48-51. Chr. Møller Mansen i Hardsyssels årbog XXXVIII, 1944 86-120. Mogens Brøndsted: Danske i Norge, 1953.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig