J.P. Justesen

J.P. Justesen, Jens Peter Justesen, 13.3.1866-1.11.1938, mejeribestyrer. Født i Lyby i Salling, død i Brørup, begravet sst. J. uddannedes ved praktisk landbrug og besøgte 1883–84 Ladelund landbrugsskole. Skolens mejeri var netop på dette tidspunkt hjemsted for dele af N. J. Fjords forsøgsvirksomhed og J. fik her en førsteklasses uddannelse i moderne mejeri. Allerede n.å. valgtes J. 18 år gammel til bestyrer på det nyoprettede andelsmejeri i Brørup, en post han beklædte til 1.5.1938. J. gjorde sig hurtigt bemærket som en fremragende praktisk mejerimand, mejeriet blev snart et af de største og mest anerkendte andelsmejerier, og Fjord henlagde midt i 1880erne en række af de epokegørende forsøg vedrørende mejeribrug hertil. 1892–1908 var Brørup andelsmejeri statslærested. Trods senere organisationskarriere fortsatte J. som bestyrer til kort før sin død og han var til stadighed personligt ledende og ansvarlig for mejeriets drift. – J. var medstifter af Dansk mejeristforening 1887, bestyrelsesmedlem fra 1892, næstformand 1896 og fra 1908 til sin død formand. Han videreførte i sin formandstid den af Torben Jensen indledte kurs, at foreningen foruden at arbejde for bestyrernes økonomiske interesser skulle virke mere bredt fagligt og bl.a. indgå i et nært praktisk samarbejde med mejeriforeningerne. J. fastholdt denne kurs trods lejlighedsvis opposition, og hertil bidrog den respekt og tillid der fra alle sider vistes hans person som en foregangsskikkelse blandt mejeribestyrerrie. J. var med ved oprettelsen af Dansk andelssmøreksportforening der havde det sydlige og vestlige Jylland som virkefelt, indvalgtes her i bestyrelsen og overtog efter at foreningen havde været ude i vanskeligheder formandsposten 1909, som han beholdt til sin død. 1917 var J. medstifter og frem til 1938 formand for Samvirksomheden af danske smøreksportforeninger. Fra sin tiltræden i Brørup til midt i 1930erne hvor han ramtes af svær sygdom der svækkede hans indsats i de sidste år, øvede J. en overordentlig indflydelse på dansk mejeribrug.

Familie

Forældre: gårdejer Just Madsen (1824–81) og Ane Jensdatter (1833–96). Gift 16.10.1890 med Ane Kirstine Hansen, født 23.8.1863 i Lourup, død 1.6.1929 i Brørup, d. af Søren H. (1835–1910) og Marie Dorthea Kristine Jessen (1839–95).

Udnævnelser

R. 1911. DM. 1931.

Ikonografi

Maleri 1937 af Agnes Schmidt, Dansk andelssmøreksportforening, Esbjerg. Bronzebuste 1946 ved Brørup andelsmejeri af E. Ølsgaard.

Bibliografi

Interview i Mælkeritid., 1938 401–05. – G. Ellbrecht: Danske mejerier IV, 1918 159–61. E. Konradi: Mejeribestyrer J. P. J. og Brørup andelsmejeri 1884–1934, 1934. A. A[xelsen] D[rejer] i Andelsbl., 1938 1624–26. J. C. Overgaard i Ladelund elevforen.s årsskr., 1939 3–10. Samme i Mælkeritid., 1941 538–40. Johs. Hogbjerg m.fl.: Dansk andels smøreksportforen. 1895–1945, 1945 55–94.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig