J.V.T. Hertel

J.V.T. Hertel, Jørgen Valdemar Torben Hertel, 13.5.1831-8.1.1896, landøkonom. Født i Kbh. (Garn.), død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg). Efter forældrenes død opdroges H. hos farbroderen kontorchef, justitsråd Ludvig H. i Kbh. 1849 tog han adgangseksamen til Polyteknisk læreanstalt, n.å. dansk juridisk embedseksamen. I et års tid studerede han kemi og hørte B. S. Jørgensens forelæsninger over landøkonomi på Polyteknisk læreanstalt. 1851 gik han til landvæsenet, lærte et par år praktisk landbrug, gennemgik det teoretiske landbrugskursus på Hofmansgave og købte 1855 gården Store Ravnholt i Vendsyssel som han ejede til 1866. 1864 flyttede han imidlertid til Kbh., og efter at have deltaget i krigen ved intendanturen knyttedes han til Ugeskrift for Landmænd, hvis redaktør han var 1866–89, dels alene, dels sammen med andre. Han var velfunderet i landbrugets teori og praksis, og Ugeskrift for Landmænd kom i H.s redaktørperiode til at spille en stor rolle som budbringer om fremskridt i ind- og udland og som et af de organer hvor den nye landbrugsvidenskab meddelte sig til landbruget, fortrinsvis de større hartkorns folk. Ugeskriftet befæstede sin position under H. som det ledende tidsskrift i disse års landbrugspresse. For de mindre landbrugere som Ugeskriftet kun i ringe grad nåede, udgav H. 1866–74 Dansk Landbotidende. 1889 blev han ansat som kasserer og bibliotekar ved Det kgl. danske landhusholdningsselskab, men blev af sygdom tvunget til at tage sin afsked 1895.

Familie

Forældre: kaptajn Frederik Christian H. (1796–1843) og Charlotte Hedevig Engberg, adopt. Thomsen (1800–43). Gift 20.9.1856 i Hillerød med Ida Sophie Hertel, født 9.6.1831 på Vemmetofte, død 18.9.1920 i Kbh., d. af forpagter på Vemmetofte, senere ejer af Petersborg ved Hillerød Johan Peter H. (1794–1874) og Andrea Cecilie Engberg (1785–1881). - Far til H. H. Bror til Axel H. og Harald H.

Udnævnelser

Justitsråd 1892.

Ikonografi

To træsnit af H. P. Hansen. Foto.

Bibliografi

Erh. Frederiksen i Ugeskr. for landmænd, 1890 I 15–17. Samme sst. 1896 41–43. Chr. Christensen i Vort landbrug, s.å. 37f. H. Hertel: Det kgl. da. landhusholdningsselsk.s hist. II, 1919.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig