J. A. Dybdahl

Artikelstart

J. A. Dybdahl, Jens Andreas Dybdahl, 7.9.1832-12.5.1879, havebrugslærer. Født i Selde, Salling, død på Frbg., begravet sst. (Solbjerg). 1846 kom D. i Viborg latinskole men måtte afbryde læsningen p.gr. af sygdom. Han var først i apotekerlære, tog præliminæreksamen og kom i gartnerlære hos handelsgartner Carl Hansen på Vesterbro i København, senere på Rosenborg gartnerlæreanstalt hvorfra han 1855 tog gartnereksamen. Herefter arbejdede han en tid som villagartner på landstedet Rolighed på Østerbro og som gartnermedhjælper i Botanisk have. Han fortsatte nu sine studier, blev student 1857 og magister i naturvidenskab med botanik som hovedfag 1862. Få år efter landbohøjskolens indvielse 1858 blev han udset til at beklæde en ny stilling som lærer i havebrug. For yderligere at kvalificere sig foretog han 1863 en studierejse til Storbritannien, Belgien og Frankrig. 1.9.1863 blev han udnævnt til docent ved landbohøjskolen, og i februar 1864 vendte han hjem og påbegyndte undervisningen som den første danske lærer i havebrug. Trods stor modstand fra de bevilgende myndigheder og fra de ovrige faggrupper på landbohøjskolen lykkedes det ham fra bar bund at opbygge en tidssvarende undervisning, suppleret med en omfattende forsøgsrække i landbohøjskolens økonomihave, bestående af systematiske undersøgelser og provedyrkninger af køkkenurter og frugtbuske. D. arbejdede med et stort sortiment og havde som assistenter bl.a. Stephan Nyeland (1870-74) og D. T. Poulsen (1875-76). Hans forsøgsresultater blev offentliggjort i hans lærebøger og i Tidsskrift for Havevæsen. Udover Julius Aug. Bentziens Fuldstændig Haandbog for Havedyrkere og Gartnere, 1865 fandtes ingen lærebøger for de havebrugsstuderende. D.s første indsats var her oversættelsen af John Lindleys Havedyrkningnens Theori og Praxis, 1867. Hans litterære hovedværk var Kjøkkenhaveplanterne, 1877 som ikke mindst på grund af de historiske oplysninger stadig er et værdifuldt værk. Hans sidste bog var Jordbær og vore vigtigste Frugtbusk-Arter, udgivet posthumt af D. T. Poulsen 1879. Hans værdifulde notater om frugttræer blev aldrig udgivet. Som led i sin pædagogiske og oplysende virksomhed begyndte D. 1866 at udgive Tidsskrift for Havevæsen som han redigerede til sin død hvorefter tidsskriftet gik ind. Jordbærsorten Dybdahl er opkaldt efter ham.

Familie

Forældre: lærer og kirkesanger Jesper D. (1795-1870) og Marie Elisabeth Skauborg (1801-82). Ugift.

Ikonografi

Litografi 1881 efter foto. Relief af Emil Jürs på mindetavle (landbohøjskolen). Foto.

Bibliografi

L. Helweg i Tidsskr. for havevæsen XIV, 1879 49-53. Dansk havetid. XXXI, s.å. 93. [F. Paludan] i Gartnertid. XL, 1924 225-28 (også som særtryk s.å.). H. Stenbæk i Den kgl. veterinær og landbohøjskole 1858-1908. Festskr., 1908. Anton Pedersen: Biografier af Jul. Aug. Bentzien og J. A. Dybdahl, 1976.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig