J. B. Dons, Jens Bing Dons, 3.1.1734-19.1.1802, jurist. Født i Trondheim, død sst., begravet sst. D. blev student 1750, privat dimitteret, 1751 baccalaureus, var 1752-57 alumnus, 1757 inspector på Borchs kollegium hvor han forsvarede en række disputatser, således De logicæ vulgaris nævis, 1753, De delicto homicidii jure Norvegico vetusto, 1754 og De delictis carnisjure Norvegico vetusto, 1756 (oversat til dansk i Lorentz Ewensen: "Samlinger af juridiske og historiske Materier" II, 1. hæfte, 1785 45-96). 1767 blev han dr.juris med sin afhandling om odelsretten, Meditationes atque conclusiones iheorelico-practicæ de jure retractus gentilitii præsertim Norvegici (oversat til dansk i Ewensens ovenn. værk, I, 1. hæfte, 1784 19-76), 1768 professor ved universitetet, 1771 1. deputeret i danske kancelli, efter Struensees fald afskediget 1773, lagmand 1778 over Trondhjems lagstol, 1797-1800 justitiarius ved Trondhjems stifts overret. 1769 blev han medlem af Det norske Videnskabernes Selskab i Trondhjem, 1769-74 vicepræsident i landhusholdningsselskabet. -Som sine juridiske lærere nævner D. i sit doktorvita af 1767 H. Stampe, Peder Kofod Ancher og B. G. Obelitz, men stærkest påvirkning har han sikkert modtaget af Ancher. Om D.s evner som docent foreligger kun få efterretninger, som skribent har han næppe ført udviklingen videre, men han synes dog at have været den første der forelæste over dansk ret i en systematisk orden, se hans Academiske Forrelæsninger over den Danske og Norske Lov. Holdne paa Latin, men nu paa Dansk oversatte ved C. D. H.[edegaard] I-IV, 1780-81. 1763 udgav han E. Juridiske Collegium, lgiennemseet og med Anmærkninger forøget. Han synes i sine unge år at have været litterært interesseret; 1751 offentliggjorde han et digt Til sørgeligst Erindring om Hr. Jens Bing, den bekendte læge, efter hvem han var opkaldt, og 1756-57 sammen med Tønne Bloch og Jon Eiriksson et par hæfter af Efterretninger om Nye Bøger og Lærde Sager i Danmark og Norge etc. for Aaret 1756. – Justitsråd 1770. Etatsråd 1777.

Familie

Forældre: stadsfysicus, lagmand Poul D. (1689-1748) og Anna Lorentzdatter Holst (1706-77). Gift 26.10.1781 i Trondheim med Anna Maria Wahl, f. Schjødt (gift 1. gang 1751 med kammerråd, kobbertoldforvalter Oluf Pedersen W., 1716-79), født 29.9.1733 i Trondhjem, død 9.1.1797 sst., d. af købmand Carsten Henriksen S. (1702-71) og Mette Alette Gartner (1702-65).

Bibliografi

O. A. Øverland i Pers. hist. t. II, 1881 91f, jfr. sst. 3.r.I, 1892 39. Karl Dons: Den dansk-norske slægt D., Kria. 1902 43-45. Ludv. Daae: Trondhiems stifts geistlige hist., Kria. 1863 200, m. note 2. Af Johan v. Bülows papirer, udg. L. Daae, Kria. 1864 206f. Frantz Dahl: Hovedpunkter af den da. retsvidenskabs hist., 1936 136– 38.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig