J. Bohn-Jespersen

J. Bohn-Jespersen, Jens Frederik Vilhelm Bohn-Jespersen, 4.4.1848-15.11.1937, overklitfoged, overplantør. Født på St. Kannikegård, Bodilsker sg., Bornholm, død i Charlottenlund, begravet i Ordrup. B.-J. bestod realeksamen i Rønne 1865. Hans interesse for natur og jagt førte ham til at studere ved landbohøjskolen hvor han blev landinspektør 1871 og forstkandidat 1872. Sin tid som forstelev tilbragte han dels hos skovrider Roggenbau på Bornholm og dels hos skovrider Christian Ulrich, I. Kbh. skovdistrikt. Ulrich var en af tidens store bøgedyrkere, og denne interesse smittede B.-J. der har skrevet flere afhandlinger om bøgens bestandspleje. 1873–80 virkede B.-J. som landinspektør og skovtaksator med bopæl i Rønde, Djursland. Samtidig med at han som skovtaksator udarbejdede planer for driften af flere store skovdistrikter var han skovrider på Kalø gods 1879, 1880–84 skovrider på Tjele hvorefter han slog sig ned i Kbh. som skovtaksator. 1892 blev han knyttet til statens klitvæsen i Tisted amt hvor han var overklitfoged og over-plantør 1893–1923. Under hans ledelse blev der tilplantet godt 7.000 ha af klitvæsenets arealer i amtet. I Vandet plantage nær hans tjenestebolig på "Søholt" forsøgte han mange forskellige træarter, bl.a. bøg i små firkantede parceller, de såkaldte B.-J.ske "frimærkekulturer". En meget væsentlig indsats var indførsel af sitkagran i større sti) i klitplantagerne hvor denne vestamerikanske gran der tåler saltindhold i luften senere har fået den allerstørste betydning. B.-J. tilbragte sit otium i Charlottenlund hvorfra han dels på rejser, dels på afstand fulgte udviklingen af de store klitskove hvis opbygning han havde forestået.

B.-J. der er blevet karakteriseret som en højt begavet, særpræget personlighed tilhørte den kendte bornholmske slægt Jespersen. Hans bedstefader var Peder (Dam) Jespersen der plantede sandflugtsskoven mellem Rønne og Hasle, og hans broder, forstkand. Chr. Jespersen (1837–1901) der forestod tilplantningen af Rønne udmarks skov. Af hans litterære arbejder kan nævnes Om Skovreguleringen og dens Betydning i Tidsskr. f. Landøkonomi, 1879, Studier over Bøgens Bestandspleje I og II, 1893 og III, 1899, Om Sitkagran i Klitten i Dansk Skovforenings Tidsskr., 1916. Jægermester 1924.

Familie

Forældre: kammerråd, proprietær Jochum Bohn Jespersen (1800–71) og Vitta Bolette Fischer (1812–99). Navneforandring 8.10.1913. Gift 1. gang 14.8.1873 i Vejrum, Viborg amt, med Augusta Amalie Røgind, født 2.8.1853 i Holstebro, død 8.2.1888 i Kbh. (Johs.), d. af sognepræst, sidst i Vejrum Julius R. (1814–76) og Sophia Dorothea Hansine Petrea Bay (1821–98). Gift 2. gang 14.3.1896 i Kbh. (Jac.) med Johanne Victoria Christine Caroline Rasmussen, født 19.11.1854 i Kbh. (Trin.), død 8.10.1935 i Charlottenlund, d. af hofskræddermester, overkrigskommissær Hans R. (1820–1900, gift 2. gang 1863 med Ida Lovise Trane, 1826–1915) og Ane Marie Wonsild (1823–59).

Udnævnelser

R. 1919.

Ikonografi

Mal. af Fenger, ca. 1918, tegning (fra ungdommen) af Kr. Zahrtmann, kallipastamedaljon af grevinde Schulin, ca. 1930.

Bibliografi

Interview i Bornhplms avis 10.1.1930. – M. K. Zahrtmann: Slægten Bohn fra Rønne i Pers. hist. t. 3.r. VI, 1897; genudg. Herman Hansen, 1918 43. Chr. E. Jes: persen m.fl.: Stamtvl. over den bornholmske familie Jespersen 4. udg., 1941 59 86. – Axel Garboe: Bornholmergeologen Magnus Jespersen, 1931 12–23. Allan Heilmann i Dansk skovforenings t., 1937 737f. Gerda B.-J. i Skovens folk fortæller, 1978. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig