J. Christian Aschengreen

Artikelstart

J. Christian Aschengreen, ulius Christian Aschengreen, 17.1.1896-17.9.1981, adm. direktør i Ø.K. Født i Kbh, død i Gentofte (Messias), begravet Søllerød kgd. A. begyndte som lærling i Det Østasiatiske Kompagni 1911, og efter uddannelsesårene i København blev han 1919 sendt til Manchuriet. Her var ØK gennem sine mange opkøbscentraler der var oprettet i årene efter 1909 en af de største aftagere af sojabønner der blev eksporteret til Europa hvor de blev benyttet som råprodukt i olieindustrien. A. var med til at udbygge ØKs manchuriske virksomhed, men blev 1928 flyttet til en nyoprettet filial i Madras som filialbestyrer for Indien og opbyggede her en tilsvarende organisation for opkøb af jordnødder hvortil senere føjedes driften af en række oliemøller. Efter otte år i Indien vendte A. 1936 hjem til hovedkontoret hvor han 1939 blev udnævnt til prokurist i skibsafdelingen. Under besættelsen 1940–45 da afdelingens direktør Hakon Christiansen opholdt sig i udlandet var han afdelingens faktiske leder og havde bl.a. til opgave at forberede genopbygningen af ØKs flåde. 1948 blev A. underdirektør og 1952(-61) administrerende direktør for skibsafdelingen. Hans store viden om skibsfart førte til at der også internationalt blev gjort brug af ham, og som medlem af en række internationale komiteer og udvalg arbejdede han for at beskytte og fremme redernes interesser. Herhjemme var A. 1953–61 medlem af bestyrelsen for Danmarks Rederiforening, 1958–59 som næstformand og 1959–61 som formand. I kraft af sin ledende stilling inden for ØK havde han naturligvis sæde i bestyrelsen for mange af dets datterselskaber, og, som der er tradition for, bevarede han også forbindelsen til kompagniet efter sin afgang som direktør. Således var han 1960–73 næstformand for ØKs bestyrelsesråd, ligesom han var formand for bestyrelserne for datterselskaberne A/S Nakskov Skibsværft 1960–72 og Rederiaktieselskabet Myren 1955–71. Dette var dog ikke det eneste A. påtog sig efter sin afgang. Østasiatiske Kompagni var 1918 med til at starte Det Danske Luftfartselskab, og forbindelsen mellem selskabet og ØK har gennem årene været snæver bl.a. gennem ØKs repræsentation i DDLs ledelse. 1961 blev A. formand for bestyrelsen i DDL og samtidig medlem af formandskabet for SAS. Hans arbejde her faldt i en periode med en kraftig og gunstig udvikling for SAS, og A. var i høj grad med til at præge denne udvikling. Efter sin afgang fra formandsposterne i 1968 var han indtil 1974 medlem af DDLs repræsentantskab, 1968–73 som formand.

Familie

Forældre: bagermester Julius Christian A. (1857–1919) og Frederikke Johanne Ewers (1862–1930). Gift 22.5.1926 i Harbin, Nord Manchuriet med Asta Bolette Nielsen, født 6.11.1898 i Særløse, d. af proprietær Christoffer N. (1871–1955) og Kirstine Christensen (1872–1967).

Udnævnelser

R. 1947. R.1 1954. K. 1961.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Børsen 17.1.1966. Berl.tid. 31.10.1971. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig