J. D. Frederiksen, Johan Ditlev Frederiksen, opr. Friderichsen, 18.8.1846-18.2.1926, laboratoriebestyrer. Født på Fuglsang, Toreby sg., Lolland, død i St. Petersburg, Florida, begravet i Little Falls, N.Y. M. og Rebecca Skinner Oliver (1837-1907). -Bror til Erhard F. Kirstine F. og N. C. F. 1856 kom F. til Sorø akademi; han boede hos professor F. Johnstrup, var jævnlig gæst hos B. S. Ingemann og uddannede sig i violinspil hos Peter Heise. Efter 1861 at have taget realafgangseksamen læste han sprog og historie, lærte praktisk landvæsen og studerede derefter ved landbohøjskolen hvor han 1866 tog landbrugseksamen. 1867 var han forvalter på Frisendal og 1868-69 på Rosvang i Thy under N. P. J. Buus. I denne periode foretog han desuden en studierejse i England og Skotland. 1870-72 var han ejer af Bådesgård ved Nakskov. Han studerede sukkerindustri i Tyskland og Frankrig og oprettede 1872 sammen med broderen Erhard F. sukkerfabrikken Lolland. F. var teknisk og broderen landøkonomisk leder; det var Danmarks første sukkerfabrik, og den fik betydning ved at give stødet til sukkerroeavlen i Danmark. Sukkerkrisen tvang imidlertid brødrene til at standse fabrikken 1877, og de mistede ejendomme og formue. F. drog nu til USA som eneforhandler af de mejeripræparater der fremstilledes af den nu verdensomspændende virksomhed Chr. Hansens laboratorium som var oprettet af Chr. D. A. Hansen. 1878 oprettedes en filialfabrik i New York hvorfra den 1881 flyttedes til Little Falls, dengang centret for den amerikanske ostefabrikation. Her faldt F.s manddomsgerning; i 47 år var han leder af laboratoriet som han med utrættelig iver og personlig dygtighed oparbejdede til en af de mest ansete virksomheder af denne art. F. var ikke blot en dygtig og fremsynet forretningsmand, men desuden en indsigtsfuld mejeritekniker der i vide kredse nød stor anseelse som fagmand. Han holdt talrige foredrag på møder og udstillinger, ligesom han på engelsk har udgivet en del skrifter vedrørende mejerivæsen og landbrug samt skrevet talrige afhandlinger og artikler i tidsskrifter. Hans bog om mælkecentrifugering blev tidligere ofte citeret som autoritativt skrift. F. ledede fabrikken i Little Falls indtil 1924 da han trak sig tilbage fra den daglige ledelse, men fortsatte som næstformand i bestyrelsen. Som flere medlemmer af sin slægt var F. en idérig og begavet mand der havde mangesidige interesser og kundskaber på mange områder. Han forstod at gøre sig gældende i den nye verden hvor han foruden i sin forretning og fagvidenskab virkede til fremme af flere almennyttige formål og fik overdraget en række tillidshverv, navnlig vedrørende skole- og undervisningsvæsen. Han var medlem af skolekommissionen i Little Falls og af en ministeriel kommission vedrørende landbrugsundervisningen. Han blev 1907 formand for Little Falls Free Reading Room Association, 1910 for New York State Dairymen's Association, medlem af Herkimer County Board of Supervisors. Han var præsident for et selskab til bekæmpelse af tuberkulose og fik oprettet et sanatorium. Han nød megen anseelse blandt de danske i Amerika og var kendt for sin hjælpsomhed. – F. bistod E. Møller-Holst med redaktionen af Landbrugs-Ordbogen hvori han skrev adskillige artikler; han oversatte A. Rümpler: Handelsgødningerne, deres Sammensætning, Fremstilling og Anvendelse, 1878 og udgav Creaming Milk, by Centrifugal Force, 1881 og Mejerivæsenet i Nordamerika, 1888.

Familie

Forældre: godsejer, senere justitsråd Joh. D. Friderichsen (1791-1861) og Maria Hansen (1811-1901). Gift 25.3.1887 i Little Falls med Matilda Oliver Morse, født 10.1.1864 i New York City, død 1927 i St. Petersburg, Florida, d. af boghandler Alfred A.

Udnævnelser

R. 1922.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

[M. M. Frederiksen:] Stamtavle over en familie Friderichsen, 1881. Danske i Amerika II, Minneapolis 1908 280f. Povl Drachmann og L. Estrup: De danske sukkerfabrikker, 1922 23f. Ugeskr. for landmænd, 1926 119f. Mejeriposten, 1926 nr. 3 13f. Journal of dairy science, Baltimore 1926 306.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig