J. Hansen, Jørgen Hansen-Ølstykke, 6.4.1837-22.4.1911, politiker, næstformand i FDB. Født i Jørslev, Karise sg, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). Opvokset i et politisk og religiøst vågent hjem kom H. 1854 på Jonstrup seminarium hvorfra han 1857 tog lærereksamen. 1857-58 var han lærer i Karise, 1858-60 ved Klemensker søndre skole og 1860-94 i Ølstykke. Kirkeligt sluttede han sig, efter i sin seminarietid at have været påvirket af Indre mission, til grundtvigianismen, og i Ølstykke blev han initiativtager til og leder af det folkelige organisationsarbejde. Han var tidligt politisk interesseret og stillede sig som venstrekandidat 1873 i Frederiksværk og 1876 i Hillerød mod Lars Dinesen uden dog at blive valgt. 1881 opstilledes ham som radikal venstrekandidat ved forårsvalget i Kværndrup og vandt med knebent flertal. Ved de følgende valg øgede han sit flertal, til han 1890 faldt for en modstander af forligspolitikken. H. var trådt ind i det politiske liv som bergianer, men svingede i løbet af 1880erne over mod forhandlingspolitikken. Uden at opnå nogen førerstilling på rigsdagen indtog han en vis position blandt de menige og var 1884-90 medlem af finansudvalget, en tid dettes sekretær. 1892 søgte han forgæves at generobre sin gamle kreds. – H. var en af foregangsmændene for brugsforeningsbevægelsen, idet han 1869 deltog i oprettelsen af foreningen i Ølstykke hvis regnskabsfører han var i en årrække. 1884 var han medstifter af den sjællandske fællesforening og valgtes her som næstformand. H. var tilbageholdende med at lade bevægelsen tone rent venstrepolitisk flag i de politisk spændte år midt i 1880erne, og han var tidligt talsmand for et nærmere samarbejde med den af Severin Jørgensen ledede jyske samvirksomhed. 1889 valgtes han efter H. J. Dønnergaard til formand for den sjællandske fællesforening, en post han beklædte til sammenslutningen med jyderne 1896 der i et vist omfang var H.s fortjeneste. I det nyoprettede FDB gik ledelsen til Jylland, og H. valgtes til næstformand. Han beklædte denne post til 1910 uden dog at yde stor indflydelse på virksomhedens fortsatte vækst. – H. repræsenterede bevægelsens ældre generation med stærk understregning af det ideelle sigte.

Familie

Forældre: gårdfæster Hans Olsen (1801-92) og Ane Kathrine Elsebeth Sivertsen (1807-71). Gift 1. gang 25. 10.1858 i Kbh. (Garn.) med Sophie Rasmussen, født 17.6.1824 i Svendborg, død 25.2.1887 i Ølstykke, d. af pottemager Rasmus R. (1785-1829) og Margrethe Abrahamsen (født 1788). Gift 2. gang 24.5.1888 i Vejstrup, Fyn, med Rasmine Sophie Vinter, født 10.6.1848 i Svendborg, død 2.4.1929 i Kbh., d. af skipper Knud Larsen V. (1810-58) og Julie Marie Rasmussen (1818-87).

Bibliografi

H. Wulff: Den danske rigsdag, 1882 508. Andelsbl. XII, 1911 34 lf. Andelsudvalgets almanak 1912, 1911 34f. Fr. Voigt: Fællesforen. for Danm.s brugsforeninger gennem 25 år, 1921. V. Elberling: Rigsdagens medlemmer gennem 100 år I, 1949 191. P. Dollerup: Brugsforeningerne 1866-1896, 1966.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig