J. K. Haugaard

Artikelstart

J. K. Haugaard, Jens Kristian Nielsen Haugaard, 19.8.1887-16.12.1965, sekretariatsleder. Født i Bostrup, Lyby sg., Viborg amt, død i Århus, begravet i Viby. H. arbejdede i flere år ved praktisk landbrug, inden han blev optaget på landbohøjskolen. Herfra tog han 1911 eksamen som landbrugskandidat, hvorefter han i fire år var lærer på Næsgård agerbrugsskole. Efter et års virke som konsulent i hesteavl for De samvirkende landboforeninger i Fyns stift fulgte en ansættelse som konsulent i planteavl for Viborg stifts landøkonomiske forening og som lærer ved Asmildkloster landbrugsskole hvis forstander var formanden for Foreningen af jyske landboforeningers planteavlsudvalg, H. Hauch. Da stillingen som sekretær ved den jyske samvirksomhed blev ledig efter Lars Frederiksens (1883–1933) ansættelse som sekretær ved det nyoprettede landbrugsråd, blev H. ved Hauchs mellemkomst F.s afløser. 1919–62 var H. da de jyske landboforeningers sekretær samtidig med at han redigerede Jydsk Landbrug, organisationens officielle talerør. I en dansk landbrugsorganisatorisk sammenhæng blev H. den første repræsentant for den professionelle organisationsfunktionær som med udgangspunkt i en stab af medarbejdere udgør den administrative baggrund for lederens organisationspolitiske virksomhed. Som sit kontors suveræne og yderst kompetente leder kom H. til at virke under fire forskellige formænd som alle i mere end gængse ceremonielle vendinger har udtalt sig yderst rosende om hans indsats. Når de stod overfor den ingenlunde lette opgave at skulle forene de ofte stærkt profilerede synspunkter som brødes inden for denne organisation kunne de være sikre på, at H. på de indre linjer havde gjort sin del af forberedelsesarbejdet. Der kan ikke herske tvivl om at når Landbrugernes sammenslutnings (LS) forsøg på at vinde sympatisører inden for de jyske landboforeninger blev en eklatant fiasko, må H. Hauch dele æren med H. I forholdet til andre organisationer, ikke mindst De samvirkende danske landboforeninger, vogtede H. med sin sans for de formelle spilleregler nidkært over, at man respekterede jydernes interesser. Med sin på en gang faste og noble optræden lykkedes det H. i forhandlingerne med de pågældende borgmestre at sikre institutionen Det jyske ungskue de bedst tænkelige udfoldelsesmuligheder rundt omkring i de jyske byer.

Ved siden af sin administrative virksomhed fik H. også tid til at tage sig af litterære sysler, bl.a. var han redaktør af det store jubilæumsskrift Foreningen af jydske landboforeninger 1872–1922 (1926), hvortil han skrev afsnittene om organisationens indre historie og om dens forhold til landbrugslovgivningen og til andelsbevægelsen. Endvidere var han medredaktør af Landbrugets Ordbog, 3. og 4. udgave. Ved hans afsked 1962 fik han tildelt organisationens sølvmedalje for fortjenstfuldt landøkonomisk virke.

Familie

Forældre: gårdejer Niels Haugaard Jensen (1852–1932) og Mette Katrine Jensen (1848–1901). Gift 18.10.1916 med Edel Frederiksen,født 9.1.1895 på Frbg., død 27.4.1975 i Helsingør, d. af materialist, cand. pharm. Ferdinand F. (1856–1926) og Anna Bardram (1865–1929).

Udnævnelser

R. 1937.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Interview i Vejle amts folkebl. 24.7.1944. – M. Andersen i Jydsk landbrug XLVII, 1965 829f. Niels Jørgensen i Dansk landbrug LXXXV, 1966 4. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig