J. Sardemann

J. Sardemann, Johann Heinrich Hermann Gustav Sardemann, 25.7.1878-10.1.1953, ingeniør. Født i Amsterdam, død i Århus (Lukas), urne sst. (Nordre kgd.). S. blev født og voksede op i Amsterdam, Holland hvor han efter almindelig forberedelseseksamen 1894 gennemførte en treårig ingeniøruddannelse på Technicum i Amsterdam. 1898–1902 arbejdede han i forskellige elektrotekniske virksomheder i Amsterdam, Berlin og Kbh. og ansattes derefter som afdelingsingeniør i firmaet Bruun & Sørensen i Århus. 1905 etablerede han her en selvstændig rådgivende ingeniørvirksomhed inden for elektriske anlæg. Efter nogle års forløb stiftede han 1912 sammen med ingeniør Karl Eriksen (ca. 1885–1918) ingeniørfirmaet Eriksen og Sardemann der hurtigt udviklede sig til et af landets mest fremtrædende, især på det elektrotekniske område, og som han stod i spidsen for efter Eriksens tidlige død (1918–33 i samarbejde med ing. C. Juul). Under hans ledelse forestod firmaet elektrificeringen af de sønderjyske landsdele efter genforeningen, herunder opbygningen af kraftværket Sønderjyllands Højspændingsværk i Åbenrå. I forbindelse med firmaets udbygning af elektricitetsforsyningen i Midtjylland var han stærkt medvirkende til opførelsen af vandkraftanlægget ved Tange sø og udnævntes som den første direktør for det nyetablerede selskab Gudenåcentralen (1920–22). Fra slutningen af 1920erne gennemførte han ny-opførelsen af Århus Elværk og i sammenhæng hermed den første etablering af fjernvarmeforsyning for Århus by. Desuden forestod han i sine senere år projekteringen af flere af de større jyske amts- og centralsygehuse, inden han nogle år før sin død trak sig tilbage fra ledelsen af firmaet (fra 1939 Sardemann & Thomsen). I sit virke som erhvervsleder var S. præget af myndighed, balance og sans for de store linjer. Han sad i bestyrelsen for flere jyske erhvervsvirksomheder og med sine forhandlings- og organisationsevner øvede han endvidere en betydelig indsats i en række organisationer og foreninger. Inden for sit fag var han medstifter af og første formand for Elektroteknisk forenings jyske sektion (1926–35) og sad fra stiftelsen 1937 til sin død (næstformand 1937–46) i hovedbestyrelsen for byggesocietetet. Hans interesser på det sportslige område gav sig bl.a. udtryk i bestyrelsesposterne i Kgl. dansk automobilklub 1914–38, Jysk hestesportsbaneklub og Århus idrætspark. Endelig var han meget virksom med hensyn til at styrke dansk-hollandsk samarbejde. Han blev dansk statsborger 1914 og beklædte 1923–50 posten som nederlandsk konsul i Århus, ligesom han i en længere årrække (1921–40) sad i bestyrelsen for Dansk-hollandsk forening.

Familie

Forældre: grosserer Johann Heinrich Hermann Gustav S. (1844–1918) og Catharina Sophia van Rinsum (1854–1904). Gift 1. gang 20.4.1904 i Århus (Domsg.) med Erika Vilhelmine Schmidth, født 21.6.1877 på hovedgården Ulvsund, Nes sg., død 14.3.1913 i Århus (Pauls), d. af konsul, damp-skibsekspeditør Hans Christian Louis S. (1834–1901) og Laura Marthea Wilhelmine Petersen (1839–1927). Gift 2. gang 23.6.1914 i Nr. Sundby med Julie Kirstine Schmidth, født 27.5.1875 på hovedgården Ulvsund, Nes sg., død 30.1.1949 i Århus (Markus) (gift 1. gang 1898 med løjtnant, senere skibsfører Peter Tetens Hald, 1867–1924; ægteskabet opløst 1908), søster til 1. hustru.

Udnævnelser

R. 1925.

Bibliografi

Jes Christiansen i Elektroteknikeren, 1938 307f. Jahn Neerlin sst. 1953 65f. Samme i Ingeniøren LXII, s.å. 62. Århus stiftstid. 11.1. s.å.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig