J. Zeuthen Schroll, Johannes Zeuthen Schroll, 27.3.1831-28.1.1916, officer. Født på Endrupholm, Vester Nykirke sg, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). Efter skolegang i Odense blev S. 1848, forholdsvis sent, landkadet, men allerede n.å. sekondløjtnant i rytteriet (anciennitet 1848) og deltog i krigen 1850. 1853–57 var han elev i højskolen og derefter indtil 1863 – fra 1859 som premierløjtnant, 1861 ritmester – ansat ved generalstabens topografiske afdeling samt til praktisk uddannelse ved infanteriet og artilleriet. Under krigen 1864 var han indtil april souschef ved 1. division, derefter ved overkommandoen, 1865–67 souschef ved 2. generalkommando, derefter som kaptajn kompagnichef i fodfolket til 1870, ansat i generalstabens taktiske afdeling til 1873, som oberst fra 1873 en dygtig, praktisk bataljonchef til 1879 da han blev chef for generalstabens taktiske afdeling. 1885 blev han generalmajor og generalinspektør for rytteriet, 1887 chef for generalstaben, 1896 generalløjtnant og kommanderende general i Jylland-Fyn, n.å. i Kbh. 1901 afskedigedes han på grund af alder. – Allerede fra løjtnantsårene havde studier over strategi øvet tiltrækning på S., og 1871 blev han af krigsministeriet udsendt til Frankrig for at studere felttoget 1870–71, navnlig den strategiske ledelse på begge sider hvorom han derefter holdt foredrag i Krigsvidenskabeligt selskab – i udvidet form trykt i Militært Tidsskrift II, 1873. Senere fulgte i samme tidsskrift Rytteriets Tretræfningstaktik, Indre Operationslinier og Syvaarskrigens Strategi. Som chef for generalstabens taktiske afdeling og for generalstaben øvede S. ved de daglige arbejder og ved særlige generalstabsrejser særdeles betydelig indflydelse på de højere officerers uddannelse ved sin overlegne, rolige ledelse, sin evne til kort og skarpt at fremdrage og påpege det væsentlige i problemerne. Også som deltager i eller leder af betydningsfulde kommissioner under krigsministeriet samt gennem en række tillidshverv gjorde han sin indflydelse gældende. Som meget interesseret formand i den frivillige militære komité til forsvarssagens fremme gennem foredrag og artikler i "Vort Forsvar" o.a. st. skrev han selv i 80erne en række meget vægtige og virkningsfulde indlæg, navnlig af polemisk art. – S. var administrerende direktør for bestyrelsen af de militære underklassers pensionering m.m. 1901–09 og medlem af bestyrelsen, sidst vicepræsident i Det kgl. geografiske selskab 1886–1909.

Familie

Forældre: forpagter, senere proprietær Johan Georg S. (1797–1835) og Christiane Frisenberg (1802–77). Gift 9.5.1859 i Odense med Else Betty Jacobine Svitzer, født 5.11.1832 i Koldby, Samsø, død 26.10.1918 i Kbh., d. af sognepræst i Koldby, senere stiftsprovst i Odense Hans Peter S. (1798–1871) og Elise Henriette Pløyen (1799–1865).

Udnævnelser

R. 1864. DM. 1878. K.2 1881. K.1 1886. S.K. 1894. R.E. 1911.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Den dansk-tyske krig 1864, udg. Generalstaben I-III, 1890–92. Militær tid. VIII, 1898 350f. III. tid. 16.9.1900 og 6.2.1916. Generalstaben 1808–1908, 1908. N. P. Jensen: Livserindr. I-II, 1915–16. A. F. Krieger: Dagbøger VII, 1925.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig