Jacob Albertsen Horsens

Jacob Albertsen Horsens, Jacob Albretssøn Horsens, 1560-.1616, præst. Født i Horsens, død i Otterup i Skåne. H. blev student 1576 og præsteviedes 1584. 1591 opnåede han magistergraden, blev 1592 præst i Otterup i Skåne og fik dertil 1602 et vikarie i Lund domkirke. Han er bekendt som asketisk forfatter. 1593 oversatte han Niels Hemmingsens Antidotum adversus pestem desperationis (En Præservative oc salig Lægedom imod den farlige oc forgifftige Siælens siuge, som er mishaab eller fortuilelse). 1607 udgav han med en hengiven tilegnelse til sin kirkepatron og velynder, landsdommer Lave Urne til Beltebjerg En kaari Vnderuisning om Børne-Tucl der indeholder mange gode og praktiske råd, og som 1610 efterfulgtes af En kort Vnderuisning Om Tienere oc Tiunde. Dette sidste skrift var bestemt til at oplæses under måltidet for tyendet således at husfaderen daglig valgte et afsnit. Det er efter forfatterens nrening nødvendigt at der gøres noget i denne retning, thi med hans ord, han tror ikke "at der nogen tid siden verden bleff skabt, vaar saadanne kære og klagemaal offver tienere, piger og drenge som nu ere". Begge skrifter bærer vidnesbyrd om forfatterens omfattende kundskaber, og da de indeholder mange træk fra det daglige liv, kaster de et godt lys over datidens kulturforhold. Det samme gælder hans skrift Om Fandens Fire fornemligste Døttre der udkom 1614 og på 555 sider behandler hovmodighed, gerrighed, løsagtighed og drukkenskab. Det oplevede ti oplag før 1760.

Bibliografi

Pers. hist. t. III, 1882 126. Sst. 7.r.III, 1918 256. Kancelliets brevbøger 1596–1602, 1913 758. – Lunds stifts herdaminne, udg. S. Cawallin III, Lund 1856 453f. Sst. ser. 2 VIII udg. G. Carlquist, Lund 1961 497–500.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig