Jacob Fabricius - musikorganisator

Jacob Fabricius, Jacob Christian Fabricius, 3.9.1840-8.6.1919, komponist. Født i Århus, død i Kbh., begravet sst. (Holmens). F. uddannedes oprindelig som bankmand, blev 1857 ansat i Nationalbankens filial i Århus hvor hans far var kasserer, og forflyttedes 1861 til hovedbanken i Kbh. hvis hovedbogholder han var 1903-13. Allerede i Århus dyrkede han ivrigt musikken, tog senere undervisning hos J. C. Gebauer og P. Heise hvis eneste elev han var og blev hurtigt kendt i de københavnske musikkredse i hvis liv han spillede en fremtrædende rolle. På opfordring af V. C. Ravn undersøgte han ældre dansk musiks kilder og deltog som primus motor 1871 i stiftelsen af Samfundet til udgivelse af dansk musik hvis sekretær han var 1871-87, formand fra 1887-1918. 1874 stiftedes i F.s hjem Koncertforeningen hvis opgave var at fremføre især den nyere musik; F. var formand fra stiftelsen til 1893. Endvidere var han stifter af kammermusikforeningen Vega (1865-70) og det musikalske selskab Fermaten (1883– 98). Han var 1884-1900 medlem af Koncertpalæets bestyrelse (købet af Det schimmelmannske palæ 1884 og indretningen af koncertsalen var i det væsentligste hans værk) og også på anden måde optaget af musiksociale hverv. En periode (1893-99) var han musikanmelder ved Illustreret Tidende og skrev hertil en række ypperlige kritikker. Mindre betydning fik hans kompositioner om end F. var en produktiv komponist der skrev i mange genrer: en opera (Skøn Karen), en symfoni (Tivoli), åndelige sange, duetter, madrigaler, korværker, klaverstykker, violin- og violoncelværker; flere af disse ting er opført også i udlandet (Berlin, Paris). Hans musik er letflydende og melodiøs, uden dybere indhold, men vidner til tider om en ikke ringe karakteriseringsevne, som fx i de nydelige små klaverstykker Brogede Blade. – Justitsråd 1898. Etatsråd 1913.

Familie

Forældre: bankkasserer, senere etatsråd Lars Schurmann F. (1805-80) og Julie Tabitha Sophie Schack (1814-91). Gift 17.5.1872 i Kbh. (Slotsk.) med Augusta Sophie Andersen, født 21.4.1849 på Korsebølle, Tranekær sg., død 6.12.1911 i Kbh., d. af forpagter af Fuglsang, Toreby sg., senere forstander for internatet for vanartede børn i Kbh. Frederik Vilhelm A. (1817-83) og Maren Ludomilie Charlotte Fabricius (1828-63).

Udnævnelser

R. 1907.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Fåborg, 1913 (ny udg.: Danske slægter F. I, 1937). Gerh. Lynge: Danske komponister i det 20. årh.s beg., 1917 365-75. Nationaltid. 9.6.1919. Lars Børge Fabricius i Samfundet til udgivelse af dansk musik 1871-1971, 1971 7-86. Lars Børge Fabricius: Træk af da. musiklivs hist., 1975. – Manus, i Kgl. bibl. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig