Jacob Frants v. der Osten

Jacob Frants v. der Osten, 8.1.1664-8.11.1739, amtmand. Født på Woldenburg, Bagpommern, død på Frbg. slot, begravet i Køge k. v.d.O. kom tidligt til Danmark hvor han fik ansættelse ved hoffet som page 1685. To år senere indtrådte han i hæren som fændrik i livgarden til fods, men forlod atter militæretaten 1700 efter at være avanceret til kaptajn i sjællandske nationale infanteriregiment. Han overtog på ny forskellige hofstillinger og fungerede fra 1706 som hofkøgemester. 1712 udnævntes han til amtmand over Sorø og Ringsted amter samt forstander for Sorø skole. 1734 afstod han Ringsted amt, og n.å. forlod han ligeledes Sorø amt. Ved siden af sin embedsvirksomhed var v.d.O. en meget foretagsom mand. 1705 søgte han således og fik privilegium på at indføre bærestole i Kbh., og i forbindelse med denne virksomhed oprettedes det første adressekontor der anviste pladser, udlejede værelser og kundgjorde køb og salg af forskellige varer. Et forsøg på at udvide privilegiet til også at omfatte løsøreauktioner strandede imidlertid, og en senere ansøgning om at få privilegium på udgivelsen af en statskalender blev besvaret benægtende. 1731 fornyedes privilegiet på adressekontoret for v.d.O. og hans sønner. En større formue skaffede denne virksomhed dog ikke sin ophavsmand. Han ejede godserne Plate (i Bagpommern) og Himmelmark (ved Eckernførde). – Etatsråd 1712. Konferensråd 1722. Gehejmeråd 1738.

Familie

Forældre: Otto Christopher v. der O. og Eva Erdmuthe v. Nitze-With. Gift efter juli 1705 med Eleonore Christine Bassen, født 31.10.1688 på Nygård, Øster Starup sg., død 31.10.1737 i Køge, d. af oberst Erasmus Casimir B. (død 1696, gift 2. gang 1690 med Elisabeth Sophia Rantzau, død 1726, gift 2. gang 1711 med brigader, amtmand Hans Eyffler, død 1724) og Hendrine Hollard (død 1688). – Far til Adolph Siegfried v. der Osten.

Udnævnelser

Hv.R. 1729.

Ikonografi

Gravsten (Køge k.).

Bibliografi

Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé VII, 1906 527 (Stamtvl.). P. M. Stolpe: Dagspressen i Danm. IV, 1882 (fot. optr. 1977). Pers. hist. t. IV, 1883 300. Sorø I, 1923-24. H. G. Olrik: Forstandere og lærere ved den kgl. skole i Sorø 1586-1737 = Årsskr. for Sorø akad.s skole 1929-30 27f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig