Jacob Henrik Paulli v. Rosenschild

Jacob Henrik Paulli v. Rosenschild, 12.4. el. 12.2.1637-4.4.1704, diplomat. Født i Rostock, død i Glückstadt, begravet i Wilster (?). P. fulgte 1640 faderen til Kbh., blev student 1655 og studerede medicin her og i udlandet 1658–60 hvorpå han en tid var lærer i Hamburg. Fra 1652 udgav han en lang række ret ligegyldige latinske digte, bl.a. et i anledning af arvehyldingen 1660. 1662 ansattes han ved kgl. reskript som professor i anatomi i Kbh. med orlov til udenlands at uddanne sig i faget. 1663 tog han imidlertid den filosofiske magistergrad og udnævntes 1664 til professor i historie. S.å. fik han dog tilladelse til at rejse i udlandet mod at holde en vikar. Han studerede bl.a. i Basel, 1664, Strasbourg og Saumur 1666. 1668 blev han kgl. historiograf. Hans eneste historiske skrift er pjecen Machinationes Cornificii Ulefeldii, også i dansk udgave, Corfidtz Wlfelds listige Prackticker (u.st. o.å.). Snart drev ambitionen ham over i diplomatiet. 1669–76 var han legationssekretær i Holland, 1678 i England, 1680–82 i Frankrig. Efter sit bryllup ansattes han 1683 som råd i regeringskancelliet i Glückstadt, 1684 blev han assessor i overappellationsretten i Pinneberg, 1685 kancelliråd. 1684–86 virkede han som dansk hemmelig agent i Hamburg hvor han i forståelse med demokratpartiet modarbejdede det af kejseren og hertug Georg Wilhelm af Celle støttede rådsparti. Aug.1686 måtte han flygte fra byen og indvikledes i en hidsig brochurepolemik med rådet. 1690–94 var han legationssekretær, 1694–98 resident i London hvor hans klager over engelsk opbringeise af dansknorske skibe og mangel på takt og smidighed medførte talrige sammenstød med kong Vilhelms regering; samtidig irriterede han sin egen regering ved gentagne krav om højere rang. 1698 hjemkaldtes han, fik justitsrådstitel og opløftedes s.å. i adelstanden under navnet v.Rosenschild – vist væsentlig fordi hans eneste barn, datteren Anna Johanne (1683–1751) s.å. ægtede Jacob Johan v. Wasmer (1671–1747), en søn af den indflydelsesrige vicekansler i hertugdømmerne, Conrad v. Wasmer.

Familie

Forældre: botaniker Simon Paulli (1603–80) og Elisabeth Fabricius (1618–56). Gift 13.9.1682 med Elisabeth Apollonia Rheder, d. af dr.jur., advokat Johann R. (1627–77) og Margaretha Dorn (1638–76). – Bror til Daniel Paulli og Holger Paulli.

Ikonografi

Stik 1663.

Bibliografi

Danske mag. 5.r.III, 1893–97 202f. -J. Moller: Cimbria lit. II, 1744614–16.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig