Jacob Myhre

Jacob Myhre, Jacob Fabritius Mygind, 3.9.1860-23.6.1936, direktør for The Baltic and White Sea Conference. Født i Skien, Norge, død i Kbh., urne i Oslo, Norge. Efter at M. 1878 havde afsluttet sin undervisning på Kristiania handelsgymnasium arbejdede han i en lang årrække i forskellige skibsmægler- og skibsrederiforretninger i udlandet og erhvervede sig derved en så betydelig indsigt og anseelse på sit virkefelt, at han, da han i sommeren 1905 indgav ansøgning om at blive direktør for den nystartede internationale redersammenslutning The Baltic and White Sea Conference med sæde i Kbh. blev den foretrukne. I de følgende tyve år udbyggede han med stor dygtighed og en aldrig svigtende interesse konferencens arbejdsområde, hvorfor en stadig stigende kreds af redere sluttede op om sammenslutningen. Mens konferencen 1905 omfattede redere fra elleve nationer med skibe på tilsammen 1 mio. br.r.-t., var stillingen 1925 den, at medlemskabet omspændte en tonnage på 8.3 mio. br.r.-t. hidrørende fra atten nationers rederier. Kun en tiltagende øjensvaghed tvang M. til 1925 at opgive den daglige ledelse af konferencen, men han vedblev i de følgende år lige til sin død at fungere som dens højtansete konsulent. M. har desuden i tilknytning til sin livsgerning forfattet to bøger, Handbook of Baltic and White Sea loading ports, 1909-10 (6. udg. 1935) og Twenty Years with The Baltic and White Sea Conference, 1927.

Familie

Forældre: agent Gudmand Frederik M. (1827-1901) og Elisabeth Marie (Betzy) Fabricius (1832-1913). Gift 21.7.1897 i Bergen med Luise Caroline (Lilli) Plesner, født 13.6.1868 i Bergen (tilflyttet Norge 17.9.1936), d. af skattefoged, bankdirektør Bendix P. (1807-79, gift 1. gang med Alla Joachime Dorothea Plesner, 1806-57) og Karen Lorentze Lous (1829-1916, gift 1. gang 1852 med premierløjtnant, bibliotekar Axel Tjodolf Kaltenborn, 1820-56).

Udnævnelser

R. 1920.

Bibliografi

T. Plesner: Skiensslegterne Plesner m.fl., Kria. 1917 87f. Børsen 24.6.1936. Johan Hansen og T. Russell Cairns i The Baltic and international maritime conference monthly circular, juli s.å.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig