Jacob Normann

Jacob Normann, Jacob Christian Normann, 2.9.1877-19.3.1958, dramaturg. Født i Kbh. (Holmens), død i Kbh. (Vor Frelser), begravet sst. (Garn.). Efter studentereksamen fra Jessens latin- og realskole 1897 begyndte N. et omfattende litteraturstudium der 1905 førte til en magisterkonferens. Hans hele litterære interesse tog afgjort mere og mere retning mod teatret. Allerede 1907 skrev han således afhandlingen Dansk Drama efter Halvfjerdserne, og 1914 fulgte doktordisputatsen Ifflands, Schillers og Goethes Indflydelse paa Skuespilkunsten i Slutningen af 18de og Begyndelsen af 19de Aarh., 1919 udgav han en række gæsteforelæsninger på Oslo universitet, og s.å. udkom hans næste større arbejde, Holberg paa Teatret, et interessant forsøg på at belyse den teaterpraksis der knytter sig til Holbergs komedier gennem tiderne lige fra Grønnegadeteatrets studentikose atmosfære til nutidsteatrets realistisk gennemarbejdede fremførelsesform der fik sin højeste udformning af William Bloch hvem N. i særlig grad beundrede. 1939 udgav han en samling delvis ældre artikler under titlen Teatret. Man lærer her forfatteren at kende som den altid vågne og interesserede teateriagttager, ikke mindst i billedet af Frederik Jensen hvor han viser en stor forståelse af den sande og ægte gøglersjæl; blandt andet skildrer han på en meget morsom måde forholdet mellem et af Frederik Jensens skrevne rollehæfter og den fra scenen talte rolle med dens vrimmel af improviserede indfald. Sin litterære evne frugtbargjorde han endvidere i en række oversættelser af dramatiske arbejder af N. V. Gógol, A. Tjékhov, G. Hauptmann, F. Wedekind o.a. Interessen for skuespilkunsten førte ham også en periode ind på praktisk teaterarbejde, ikke alene som skuespiller, men navnlig som sceneinstruktør ved forskellige kbh.ske teatre. 1929 blev N. efter P. A. Rosenbergs afgang udnævnt til censor ved privatteatrene, provinsteatrene og Kbh.s varieteer, en stilling i hvilken hans litterære smag og teatermæssige indsigt og erfaring kom ham til gode i høj grad. Fra 1936 blev han tillige censor ved provinsens varieteer. 1954 trak han sig tilbage fra sine censorhverv.

Familie

Forældre: fuldmægtig, senere direktør i Privatbanken Axel N. (1841-1927) og Ingeborg Harriet Stegmann (1851-1915). Gift 1. gang 13.3.1913 i Kbh. (Frue) med Agnes Hildeborg Bræstrup, født 12.6.1880 i Kbh. (Sundby), død 10.4.1968 sst. (Fredens), d. af assistent i overretten, senere herredsskriver i Nørvang-Tørrild herreder Christian Ludvig Tycho B. (1833-1905) og Andrea Petronelle Gundersen (1846-97). Ægteskabet opløst. Gift 2. gang 8.10.1920 i Kbh. (Garn.) med Elna Kristiane Nielsen (Otti), født 5.9.1893 i Kbh. (Frels.), død 4.11.1976 på Frbg., d. af forretningsfører Niels Kristian Nielsen (1858-99) og Hanne Cecilie Kristoffersen (1857-1935).

Udnævnelser

R. 1949. R.1 1954.

Ikonografi

Mal. af J. Hohlenberg 1900 og 1903. Tegn. af Gerda Ploug Sarp 1914 og 1918, af Henri Nathansen ca.1918 og af Magnus Bengtsson, 1927. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1914 141. – Studenterne fra 1897, 1926 198. – Papirer i Kgl.bibl. og Rigsark. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig