Jakob Nielsen (præst)

Artikelstart

Jakob Nielsen, før 1363-efter, 1379kannik. N. fra Roskilde stift var 1363 i lady Mary, grevinde af Pembrokes brød. I et større kunstfærdigt digt Liber de distinctione metrorum som han forfattede til ære for hendes længst afdøde ægtefælle jarlen af Pembroke kalder han sig hendes skolar. Nøjere underretning om hans forhold får man af den ansøgning den fornemme og indflydelsesrige dame 1366 sendte til paven om et embede for ham i Ely stift. Her nævnes det at han er magister artium og i tre år har studeret teologi. 1370 er han medlem (socius) af det højtansete Collegium Sorbonne i Paris og prokurator for den engelske nation hvortil nordboerne også hørte. Optegnelser i nationens protokol fra hans styretid udmærker sig fremfor de fleste andre prokuratorers ved udførlighed og klar fremstilling. 1371 tituleres han kannik i Roskilde i et pavebrev, der viser hvorledes det var ham muligt at studere så længe ude; ikke blot fik han indtægter fra Roskilde, men fra Lund og flere steder. 1378 søgte han at blive den der bragte universitetets ansøgningsrulle til paven, men blev vraget. 1379 meddeler han at han rejser bort, men vil vende tilbage. Dermed taber vi N. af syne. – Liber de distinctione metrorum kendes i to eksemplarer fra 1300-tallet – vistnok dedikationseksemplarer – nemlig Ms.lat. nouv. fonds 10323 i Bibliothéque Nationale i Paris og Ms. Cotton Claudius A XIV i British Library, London.

Bibliografi

H. Schück: Bibliograflska och litteraturhist. anteckn., Upps. 1896 126f. Ellen Jørgensen i Hist. t. 8.r. III, 1910-12 238-48. Paul Lehmann: Mitteilungen aus Handschriften, München 1930 = Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philos. -hist. Abt. II 43f. Samme: Skandinaviens Anteil an der lateinischen Lit. und Wissensch. des Mittelalters, Müchen 1936 = sst. II 37f. J. O. Arhnung: Roskilde domkapitels hist. I, 1937. Iacobus Nicolai de Dacia: Liber de distinccione metrorum. Mit Einl. u. Glossar hrsg. v. Aage Kabell, Uppsala 1967 (= Monografier utg. av K. Hum. Vetenskaps-Samfundet i Uppsala 2).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig