Jan Arent van Deurs

Jan Arent van Deurs, Jan Arent Schønheyder van Deurs, 27.7.1898-20.2.1942, fabrikingeniør. Født i Odense, død i Gentofte, urne på Solbjerg kgd. v.D. blev student 1916 fra H. Madsens skole, cand. polyt. som fabrikingeniør 1921, s.å. assistent ved Polyteknisk læreanstalts laboratorium for almen teknisk kemi. Tidligt vaktes v. D.s interesse for fiskeriindustrielle spørgsmål. 1926 besvarede han i samarbejde med fiskeribiologen dr. Aage J. C. Jensen og cand. polyt. Alb. Larsen en af læreanstaltens fond for teknisk kemi stillet prisopgave: Mulighederne for i højere Grad end hidtil at knytte kemiske Industrier til Fiskeriet i Danmark og Grønland, og vandt prisen. På rejser til en række nordeuropæiske lande studerede v.D. fiskeri og fiskeriindustri, og efter hjemkomsten påbegyndte han med de forannævnte medarbejdere en Haandbog i Havbrug hvis bind I Havbrugets Økonomi udkom 1930, bind II Havet og Fiskerierne kom 1947. 1929 holdt v. D. forelæsninger på læreanstalten over havbruget, fiskeri, fiskehandel og -industri. Forelæsningerne udgaves på foranledning af fiskeridirektoratet som Havbrugserhvervet, 1931.

1.6.1931 ansattes han som forstander for det nyoprettede forsøgslaboratorium under fiskeridirektoratet og samtidig som lektor ved Polyteknisk læreanstalt. Laboratoriet kunne straks sætte ind på opgaver af største interesse for det praktiske fiskeri, vejledning angående de bedste behandlings og rensningsmetoder for fersk fisk samt organisation af den voksende filetindustri. Samtidig optoges de mange problemer ved fremstilling af hel- og halvkonserves, og en række moderne fiskekonservesfabrikker skabtes i de følgende år. Det skyldes navnlig v. D. at dansk fiskeindustri kom til at arbejde efter moderne og effektive normer. Naturligt optog v. D. efterhånden også arbejdet med konservesindustrien i videre forstand og modtog 1936 Kraks legat til undersøgelse af kødkonserves til eksport (Undersøgelser vedrørende Kødkonserves til Eksport I-II, 1937-39). 1941 blev han medlem af bestyrelsen for Selskabet til erhvervsfremme og s.å. medlem af Akademiet for de tekn. videnskaber. I sine sidste år skrev han en artikelserie om fiskeri og konservesprodukter til Meyers Vareleksikon hvori han nedlagde meget af sin erfaring og sin viden.

Familie

Forældre: ingeniør, cand. polyt. Carl Schønheyder v. D. (1866-1946) og Emilie Ida Adelheid Tschoepe Wolff (1861-1927). Gift 29.7.1930 på Frbg. med Birgit Schiemann, født 13.4.1907 i Simrishamn, Sverige, død 23.6.1998, d. af ingeniør Emil Christian Ferdinand S. (1866-1952) og Helga Hermanna Lorenzen (1865-1927).

Bibliografi

Aage J. C. Jensen i Dansk fiskeritid., 1942 123f. S. Tovborg Jensen m.fl. i Ingeniøren. Kemoteknik LI, s.å. 17-19. Ferskvandsfiskeribl. XL, s.å. 81-83. Ahrend Larsen i Kemisk månedsbl. XXIII, s.å. 33f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig