Jan Maegaard

Jan Maegaard, Jan Carl Christian Maegaard, 14.4.1926-27.11.2012, komponist, musikforsker. Allerede inden sin studentereksamen (Herlufsholm 1944) havde Jan Maegaard kastet sig over musikken, dels som komponist, dels som udøvende på klaver og kontrabas. Hans offentlige komponistdebut fandt sted 1947 hvor Agnete Maegaard ved en af sine sangaftener fremførte hans Pigens møde med Pan (tekst Hans Hartvig Seedorff). Jan Maegaard uddannede sig sideløbende ved Det kgl. da. musikkonservatorium (store eks. i teori og musik-hist. 1948, musikpædagogisk eks. 1953) og Kbh.s univ. (mag. art. i musikvidenskab 1957). Han delte siden sin tid mellem musikkens praksis og dens teori.

Jan Maegaard blev en af de første herhjemme, om ikke den første, der på videnskabelig basis interesserede sig for tolvtonemusikken, specielt Arnold Schönbergs værker, hvilket førte til studieophold ved Schönberg-arkiverne i Los Angeles 1958-59 og igen 1964. 1959 knyttedes han til Kbh.s univ. som undervisningsassistent, 1961 blev han amanuensis, 1967 universitetsadjunkt og endelig 1971 professor, denne stilling bestred han til 1996. 1978-81 var Jan Maegaard professor ved University of California i Los Angeles. Efter 15 års intenst arbejde udmøntedes hans Schönberg-studier i en disputats der ved forsvaret i Kbh. 1972 vakte international opmærksomhed. Også på mere lettilgængelig basis søgte han at formidle Schönbergs musik: en serie radio-introduktioner fra 1967-69 udkom 1976 i bogform, og 1978 orkestrerede han Schönbergs orgelvariationer opus 40 for at klargøre værkets utrolig tætte stemmevæv. 1952-60 var Jan Maegaard musikanmelder ved forskellige dagblade, og i løbet af 60erne gjorde han som en skarp og flittig, langt fra altid uimodsagt kronikør en stor indsats for samtidens musik. Hans bog Musikalsk modernisme, 1964, kom til at stå som et pionerarbejde på dette felt. Den er siden kommet på svensk, finsk og i en revideret dansk udgave (1971).

Jan Maegaards kompositionsvirksomhed begyndte i skyggen af de store danske forgængere, men snart afspejledes hans tolvtonestudier også i hans egne værker. Han opusliste er mere omfattende end de fleste officielle opslagsbøger lader formode, men størstedelen af hans værker har kun oplevet en enkelt eller ganske få opførelser. Som markante kompositioner tæller bl.a. Jævndøgnselegi for sopran, cello og orgel, 1956, musikken til TVs opførelser af Sofokles-tragedien Antigone, 1967 og en strygekvartet, 1970. Blandt hans mange værker kan desuden fremhæves violinkoncerten Triptykon, op. 72 fra 1983 og hans cellokoncert, op. 98, 1993. En mere uhøjtidelig Jan Maegaard møder vi i orgelkoraler over melodier som There's no business like showbusiness. 1975.

Jan Maegaard bestred med stor dygtighed en lang række tillidshverv i dansk musikliv; bl.a. var han formand for Det unge tonekunstnerselskab 1957-59, administrator for Samfundet til udgivelse af dansk musik 1961-64, konsulent for Danmarks radios musikafdeling 1962-78, medlem af Danmarks radios programudvalg 1971-74 og formand for udvalget for tonekunsten under Statens kunstfond 1968-71. 1986 blev han medlem af Videnskabernes selskab; han sad desuden i bestyrelsen for Sonning-fonden 1989-97. Efter Jan Maegaards død har Det kgl. bibliotek overtaget hans arkiv, der bl.a. består af nodemanuskripter og breve.

Familie

Jan Maegaard blev født i København (Holmens sogn); begravet på Holmens kirkegård, København.

Forældre: kaptajnløjtnant, senere orlogskaptajn Johannes Hammer M. (født 1893, død 1980, gift 2. gang 1934 med Agnete Louise Cecilie Glahnson-Petersen, født 1900) og Gerda Glahnson (1891-1931). Gift 1. gang 5.12.1953 i Gentofte med harpenist Lise Arup Jensen, født 7.7.1932 i Tårbæk. Ægteskabet opløst 1957. Gift 2. gang 2.8.1963 på Frbg. med Iris Anna Leena Täckman, født 4.1.1930 i Helsinki, d. af konsulent John Runar T. og Ellen Onerva Forsström. Gift 3. gang 14.8.1973 på Frbg. (b.v.) med bibliotekar, cand. phil. Kirsten Offer Andersen, født 14.5.1951 i Kbh., d. af lektor, cand. mag. Per Løvbakke Offer A. (født 1923) og overlærer Vibeke Alice Bauers (født 1923).

Udnævnelser

R.11992.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1972 148. Interview i Berl. tid. 20.4.1978.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig