Jan Pinborg

Jan Pinborg, Jan Beck Pinborg, 29.4.1937-24.9.1982, filolog. Født på Frbg, død i Blovstrød, begravet i Kbh. (kat. Vestre). P. blev nysproglig student fra Niels Steensens gymnasium 1955, cand.mag. i klassisk filologi fra Kbh.s univ. 1962, amanuensis sst. 1966, dr.phil. og lektor 1967, professor 1973. P. var gæsteprofessor i Kiel 1970-71 og lektor i filosofi ved Kbh.s univ. 1971-73. – P.s videnskabelige indsats har hidtil være centreret om fremdragelsen og udforskningen af middelalderens lingvistiske eller sprogfilosofiske teorier som bygger på bestræbelserne på at tilegne sig Aristoteles' dengang gradvis nyopdagede logiske skrifter. Blandt de danske aristotelikere som gav vigtige bidrag hertil gennem deres virke ved universitetet i Paris i slutningen af 1200-tallet har P. særlig beskæftiget sig med den antagelig mest originale af dem, Boethius de Dacia og dennes lære om betydningsmåder, modi significandi. P.s doktordisputats Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter, 1967, omhandler således modi significandiskolens opblomstring i 1200-tallet og reaktionen på den i det følgende århundrede, og i en lang række analyser og kritiske udgaver, dels i tidsskrifter, dels i Corpus philosophorum danicorum medii aevi, har P. på ypperlig vis fremlagt store dele af disse glemte afsnit af europæisk åndshistorie. En lille, men præcis oversigt over sprogfilosofiens historie fra 900- til 1400-tallet gav P. i Logik und Semantik im Mittelalter, 1972, og der findes en række specialstudier fra hans hånd over antikke sprogteorier, som de middelalderlige direkte eller indirekte bygger videre på, således den nyttige Quintilian og den antikke sprogteori, 1963. P. har desuden været udgiver eller medudgiver af kritiske udgaver af logiske eller lingvistiske skrifter af Augustin, Siger af Cortrai og Radulphus Brito. De danske middelalderfilosoffer blev udpeget og indkredset af bl.a. W. Norvin og Ellen Jørgensen og et stort pionerarbejde blev gjort af A. Otto og H. Roos; ved P.s flid og dygtighed er dette forskningsfelt kommet til fuld udfoldelse, dvs. indplaceret i en større europæisk sammenhæng på baggrund af nøjagtige undersøgelser af traditionerne fra antikken, og under stadig udnyttelse af den moderne lingvistiks forståelsesmuligheder. -P. har siden sin ansættelse ved Kbh.s univ. taget aktiv del i universitetets administration, dels i fakultetsrådet 1971-77, dels som bestyrer for institut for græsk og latinsk middelalderfilologi fra 1972 og som redaktør af det i dag internationalt kendte instituts skriftserie Cahiers. I forbindelse med universitetets jubilæum 1979 fik P. overdraget at besørge en udgave af det middelalderlige universitets statutter, Universitats studii Haffnensis, 1979. P. var 1964-72 medredaktør af Catholica og har fra 1974 været redaktør af det 1955 grundlagte Corpus philosophorum danicorum medii aevi. Han var 1975-78 formand for Dansk selskab for oldtids- og middelalderforskning og blev medlem af Videnskabernes selskab 1980.

Familie

Forældre: økonomidirektør Knud Erik Beck P. (født 1908, gift 2. gang 1942 med Hilda Schmidt Madsen, født 1911) og Elise Beckwith Dræbye (1911-65). Gift 31.8.1963 i Kbh. med Ulla Birgitte Faldborg, født 23.4.1939 i Kbh., d. af civilingeniør Harald Arup F. (1902-69) og tandlæge Minna Moesgaard (født 1903).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1967 226f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig