Jens Andersen Brock

Jens Andersen Brock, d. 22.5.1408, rigsråd. B. skrives til Essendrup (GI. Estrup) men ejede også andre gårde, bl.a. Vemmetofte. Han nævnes som lensmand på Bygholm 1369–70, på Kalø 1379, på Tranekær 1394. Han hørte i Valdemar Atterdags sidste tid til rigsrådets ældste medlemmer og fører endog 1374 titel af rigets drost, hvilket embede dog både før og siden beklædtes af Henning Podebusk. Også under dronning Margrete nævnes han ofte; nogen selvstændig politisk rolle vides han dog aldrig at have spillet. 1404 blev hans søn Jens Jensen af Clausholm dræbt af hr. Jens Nielsen Løvenbalk af Avnsbjerg der imidlertid n.å. nødtes til at sone drabet ved indstiftelse af messer for den døde og ydmygt knæfald for hans frænder. Selv skænkede B. 1406 gods til oprettelse af et Skt. Katrine kapel i Roskilde domkirke. Det blev dog aldrig bygget, i stedet anvendtes kapitalen til stiftelse af et alter i det af biskop Peder Jensen Lodehat netop indrettede Skt. Sigfreds kapel, hvortil det forbedrede kannikepræbende Rota blev fast knyttet. Slægten B. skulle altid have præsentationsretten, en ret som bevaredes længe efter reformationen.

Familie

Forældre: Anders Jensen (var død 1355) og Johanne Nielsdatter B. (levede 5.1.1372). Gift en datter af Jens Lauridsen Panter (levede endnu 1364), hvis hustru var en datter af Johannes Offesen Neb.

Bibliografi

Kilder. Diplomatarium dan. 3.r.VII, 1972 nr. 174. Kr. Erslev: Repertorium dipl. II-IV, 1896–1912 (henv.: IV 114 3040- A. Otto: Liber dat. Rosk., 1933 98. Lit. Danm.s adels årbog V, 1889 102. Chr. H. Brasch: Vemmetoftes hist. I, 1859 17–20. J. O. Arhnung: Roskilde domk.s hist. I, 1937 290–93.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig