Jens Brøtterup

Artikelstart

Jens Brøtterup, ca. 1752-1832, snedker. B. arbejdede 6 år som snedker i England og kaldte sig siden på sine møbeletiketter "Engelsk Snedker og Stolemager". 1784 bedømte kunstakademiet hans mesterstykke, en kommode "efter den engelske Maade" og udtalte: "... at bemeldte Commode, baade i Henseende til Indlægningen, Tegningen og Ornamenterne, Valget af de forskiellige couleurte Træesorter samt Accuratessen i Snedkerarbeidet, i sig selv er et Stykke Arbeide, der kan regnes iblandt det bedste vi nogen Tid har seet i den Profession og langt overgaaer de sædvanlige Mesterstykker, som præsenteres Academiet til Bedømmelse". Kommoden blev købt af kongen og er muligvis identisk med en rigt indlagt, halvrund kommode i engelsk stil som findes på Rosenborg. Kort efter fik B. kongelig bevilling som snedker Og stolemager. Fra nogle møbeletiketter ses hans adresser i Nørregade og Fiolstræde. Der kendes enkelte etiketterede møbler af B. som viser engelsk stilindflydelse (sofastel i Kunstindustrimuseet). Desuden vides ad arkivalsk vej at B. 1797 har udført en træmodel af C. F. Harsdorffs projekt til Marmorkirken (i Nationalmuseet). B. omtales ikke i borgerskabsprotokollerne i modsætning til hans slægtning(?) Simon B. der var fra Ålborg og fik borgerskab som snedker i København 1782, men af hvem ingen møbler kendes. En søn Rasmus Severin B. kaldte sig arkitekt og snedkersvend.

Familie

gift Anne Elisabeth Overgaard, 1766?-1832?

Bibliografi

Th. Aabye: Skrivelse om udstilling af kunst- og flidsfrembringelser, 1815 35. V. Slomann i Kunstindustrimuseet i Oslo, årbok 1931-32, Oslo 1933 45-74. R. Berg: Snedkerlavet, 1554-1904, 1904 223. T. Clemmensen i Kbh.s snedkerlaug gennem fire hundrede år, 1554-1954,1954 234-39.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig