Jens Clausen

Jens Clausen, 14.4.1840-9.12.1916, husmand. Født i Smerup, Hvidbjerg sg., Thyholm, død på Herning sygehus, begravet i Klim. C. kom i møllebyggerlære og blev efter en del omflakken hustømrer på Egebaksande 1870. I de følgende år levede han forskellige steder i Thy indtil han 1887 flyttede til Klim i Han herred hvor han i en årrække ejede et husmandssted. Her blev C. initiativtageren til den første egentlige husmandsforening idet han på et lokalt møde i en kreaturforsikringsforening 26.1.1896 fremsatte tanken om at danne en forening der skulle være et redskab til at oplyse husmændene, forbedre deres landbrug og løfte dem socialt. Trods manglende tilslutning til ideen i første omgang gav C. ikke op og 23.9. s. å. lykkedes det ham at få Husmandsforeningen for Klim, Torup og Vust sogne stiftet. C. valgtes til formand, og i de følgende år udfoldede foreningen en betydelig virksomhed gennem foredrag, diskussioner, markvandringer m. m. Ved at være oprettet og ledet af husmænd peger denne forening frem mod de følgende års husmandsbevægelse, men personligt stod C. i sit syn i høj grad i gæld til de tidligere foreningstyper og til personer som Fr. Oehlerich.

Efter sin hustrus død som C. tog sig meget nær opgav han sin ejendom og flakkede omkring på ny indtil han 1910 slog sig ned hos en svigersøn ved Herning. Politisk begyndte C. som højremand, men sluttede sig senere til venstre, og til sin død skrev han i aviserne om sociale eller religiøse spørgsmål.

Familie

Forældre: gårdejer, skrædder Claus Sørensen Istrup (1810-45) og Ane Kirstine Petersdatter (1816-87, gift 2. gang 1847 med husmand Hans Christian Andersen, 1812-1902). Gift 1.6.1869 i Skyum med Marie Kirstine Madsen, født 6.1.1845 i Karby på Mors, død 26.5.1903 i Klim, d. af husmand Mads Olesen (1820-94) og Anne Poulsdatter (1812-80).

Ikonografi

Mindesmærke med portræt 1934 (Klim).

Bibliografi

Jens Damsgaard: Den moderne husmandsbevægelse, 1916 38-43 61 69 143. Samme: Husmand J. C. og hans samtid, 1918. P. Jeppesen: Husmandsbevægelsens hist., 1927 88f 93f. F. Skrubbeltrang: Den danske husmand I, 1952 250f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig