Jens Jacob Weber, 22.7.1742-16.6.1805, arkivar. Født i Soderup, død i Kbh. (Frue), begravet sst. (Ass.). Efter at W. som student fra Herlufsholm 1758 var kommet til Kbh. fik han adgang til at arbejde i Jacob Langebeks, Henrik Hielmstiernes og P. Fr. Suhms biblioteker. Hans hovedstudium var vel teologi, men hans virkelige interesse åbenbart personal- og litterærhistorie. 1764-69 havde han plads på Borchs kollegium og udgav her fire disputatser af teologisk indhold, alle prægede af en mærkelig klarhed i fremstillingsformen og soberhed i argumenteringen. Den betydeligste er afhandlingen om forfatteren til hebræerbrevet hvem han traditionen tro anser Paulus for at være (De authore epistolæ ad Hebræos I-II, 1766-67). Mest ejendommelig er dog hans disputats De utilitate historiæ literariæ, 1768, det første skrift i Danmark der bringer en principiel undersøgelse af lærdomshistoriens begreb. Ved sin velynder professor J. C. Kalls indflydelse blev W. 1765 amanuensis (famulus) ved universitetsbiblioteket, og da han yderligere havde kvalificeret sig ved sin virksomhed som sekretær i skiftekommissionen efter Langebek blev han 1776 registrator i gehejmearkivet. Da han mod forhåbning ikke blev gehejmearkivar 1792 tog han sin afsked med ventepenge og blev 1800 revisor i danske kancelli. – W., der omtales gunstigt for sin nøjagtighed og sine gode kundskaber, var en lidet fremtrædende personlighed, men har i al stilhed ydet en indsats til fremme af forskellige videnskabelige foretagender. Han udarbejdede således kataloger over Langebeks bogsamling, P. P. Nygaards, Hielmstiernes og Suhms mønt- og medaljesamlinger, men især er hans navn knyttet til den monumentale beskrivende katalog over Hielmstiernes bibliotek (I–II, 1782-85). Selv udgav han Samlinger til den danske Historie I, 1775, forsynet med en anbefalende fortale af Langebek. W. var stiftende medlem af Det genealogiske og heraldiske selskab 1777 og deltog i udgivelsen af dette selskabs skrifter. Siden blev han også medlem af Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie. 1786 blev han sekretær i dette og arbejdede med på den reorganisation af selskabet som var påbegyndt 1781, og som bl.a. fandt sit udtryk i en ny række af Danske Magazin. Ligeledes har han besørget udgivelsen af Magazin til den danske Adels Historie (1.-2. hefte 1783-85).

Familie

Forældre: sognepræst Johan Henrik W. (1707-48, gift 1. gang med Karen Holm, ca. 1698-1739) og Christiane Charlotte Aagaard (død 1750, gift 2. gang 1749 med sognepræst i Soderup Peder Wøldike, 1721-69, gift 1. gang 1764 med Marie Kirstine Danholm, ca. 1724-74). Gift 1. gang 2.11.1778 i Kbh. (Helligg.) med Ane Engel Rye, født ca. 1746,død 13.3.1779 i Kbh. (Trin.). Gift 1. gang (kop. Nic. 5.11.1781) med Anna Gierling, døbt 17.12.1749 i Kbh. (Frels.), død 22.7.1834 på Frbg., d. af smed Niels Johansen G. og Anna Kirstine Madsdatter.

Bibliografi

Fonden ad usus publicos I, 1897 144f 258. – P. F. Suhm: Saml. skr. XV, 1798 99. E. C. Werlauff: Det kgl. da. selsk. for fædrelandets hist., 1847. A. D. Jørgensen: Udsigt over de da. rigsark.s hist., 1884. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm II, 1925-30.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig