Jens Jensen Bircherod

Jens Jensen Bircherod, 12.11.1623-12.9.1686, professor. Født i Birkerød, død i Kbh., begravet sst. (Trin.k.). Efter fem års skolegang på Herlufsholm blev B. 1640 student. 1642–45 var han hører på Herlufsholm, siden ved Vor Frue skole i Kbh. 1646 begyndte han at holde filosofiske kollegier for yngre studerende, men fik s.å. lejlighed til at rejse til udlandet. Efter en flerårig rejse med ophold især i Leiden (1647) og Paris kom han 1649 tilbage og begyndte atter sin filosofiske manuduktørvirksomhed; 1651 tog han magistergraden og blev n.å. rektor i Slagelse. Denne plads beholdt han henved halvtredie år hvorpå han efter kansler Chr. Thomesen Sehesteds ønske og formodentlig med hans støtte atter drog til udlandet og i tre år rejste som efor for Jacob og Holger Rosenkrantz, sønner af Gunde Rosenkrantz, i Holland (Francker 1655), Frankrig og Tyskland. Okt. 1658 udnævntes han til professor i filosofi ved Kbh.s univ., men foreløbig fik han ingen løn og kom på grund af belejringen heller ikke til at tiltræde sit embede før 1660. Under disse bedrøvelige forhold tænkte han på at forlade den akademiske vej og søge at blive præst. Det bedredes dog da han 1661 blev professor i græsk, og end mere da han 1663 rykkede op til den teologiske lærestol. 1675 blev han dr. teol. Blandt hans talrige teologiske skrifter kan især mærkes Synopsis locorum communium theologicorum, 1662 der indførtes som lærebog ved de større skoler. Dette skrift viser B. som en udpræget ortodoks teolog af Jesper Brochmands skole. I andre arbejder der bl.a. vidner om kendskab til engelsk teologi angreb B. liberale ånder som Richard Simon, Herbert af Cherbury og Thomas Burnet. - Fra ca. 1664 ejede B. Borupgård i Værløse sg. - En søn Hans (Johannes) Husvig Bircherod (1.1.1663–20.12.1720) blev student 1680, 1681 baccalaureus og 1688 formentlig ved protektion professor ved Kbh.s univ. Han var rektor 1711.

Familie

Forældre: sognepræst i Birkerød Jens Hermansen (1588–1657) og Maren Jacobsdatter (1593–1680). Gift 1. gang 1.9.1661 i Fr.borg med Else Nielsdatter Munk, født 7.3.1641 i Helsingør, død 25.2.1678, begr. i Kbh. (Frue k.), d. af kgl. fiskemester Niels Olufsen (død 1652) og Margrethe Iversdatter (død ca. 1663, gift 2. gang 1653 med sognepræst, magister Hans Husvig, 1619–70, gift 1. gang med Else Hansdatter Riber (død 1652, gift 1. gang med sognepræst i Vejle Laurits Clemmensen, 1595–1623; gift 2. gang 1624 med kgl. konfessionarius Christen Jensen 1596–1635); gift 3. gang 1667 med Maria Schumacher, (1643–1706, gift 2. gang 1671 med professor Oluf Eriksen Torm, 1641–98)). Gift 2. gang 17.5.1681 i Værløse med Karen Køller (gift 1. gang 1653 med biskop Erik Pontoppidan, 1616–78), d. af provst, mag. Valentin K. (1587–1649). – Bror til Jacob B. (1624–88).

Ikonografi

Stik af C. Woumans, ca. 1690.

Bibliografi

Progr. fun.acad. 1686. E. Vinding: Acad. haun., 1665 428f. H. F. Rørdam: Studenternes deltagelse i Kbh.s forsvar, 1855 108f. G. L. Wad: Dimitterede fra Herlufsholm II, 1882 91–103. Danske mag. 5.r. II, 1889–92 339; III, 1893–97 213, Bjørn Kornerup i Kirkehist. saml. 7.r. III, 1957–59 407–39.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig