Jens Kamp

Artikelstart

Jens Kamp, Jens Nielsen Kamp, 11.2.1845-22.5.1900, folkemindesamler. Født i Kamp, Stadil sg, død i Kbh., begravet sst. (Vestre). K. gik i hovedskolen i Stadil; sin egentlige uddannelse fik han på Staby højskole under forstander, senere provst Albrecht Sørensen; her lærte han sprog, især oldnordisk, og læste Svend Grundtvigs bøger. 1865–67 gik K. på Blågårds seminarium efter først en vinter at have været omgangslærer i Torsted ved Stadil; han læste alt andet end just til eksamen, men kneb sig dog 1867 til en anden karakter. Han blev nu lærer ved forskellige højskoler: 1868–71 Røgen højskole på Frijsenborg gods, 1872–74 Høng højskole, 1874–76 Grundtvigs højskole på Marielyst ved Kbh. Derefter gik han i folkeskolens tjeneste, først 1876–80 som lærer på Bogø ved Falster, dernæst som tredjelærer i Ny Sundby (Sundbyvester) på Amager, fra hvilken stilling han på grund af svigtende helbred tog sin afsked 1891. Han boede derefter i Kbh. til sin død. – K. havde allerede i seminarietiden levende interesse for almuens sprog, folkedigtning, overtro, bygningsskik, husihdretning og levemåde. Da han desuden besad et betydeligt talent som indsamler af folkemindestof og også ved sin lærervirksomhed (ved højskolerne og på Bogø) og på rejser (et par af dem, 1877 og 1881, med statsunderstøttede) var i god kontakt med almuen kunne han, opmuntret af Svend Grundtvig, på tryk fremlægge så gode og fyldige stofsamlinger som Danske Folkeminder, 1877 og Danske Folkeævenlyr I–II. 1879–91, altsammen hvilende på egne indsamlinger. Han har desuden skrevet Sagn fra Jyllands Vestkyst (i Saml. til jydsk Hist. og Top., 1875) og Provinsejendommeligheder (i Højskolebladet, 1881) samt talrige afhandlinger, fortællinger og skitser i børneblade, almanakker og aviser (Nationaltidende, Tidens Strøm, Morgenbladet, Dansk Husflidstidende m.m.). Den stærkt bundne stilling som lærer i Sundbyvester satte desværre temmelig hurtigt bom for K.s videre udvikling som folkemindesamler. Han nåede således aldrig at få en bog om dansk bondeliv skrevet færdig, heller ikke en jysk ordbog som han havde planlagt. K.s efterladte, endnu utrykte folkloristiske samlinger opbevares nu i Dansk folkemindesamling. Ordsamlingerne er indgået i H. F. Feilbergs jyske ordbog. – Et af K. efterladt manuskript er udgivet af Inger M. Boberg Dansk Folketro samlet aj J. K., 1943.

Familie

Forældre: gårdejer Niels Olesen (K.) (1794–1855) og Karen Christensdatter (1805–80). Gift 28.11.1884 i Kbh. (Vartov) med Martha Juliane Neergaard, født 7.6.1855 i Kbh. (Holmens), død 12.1.1943 på Hvedholm plejehjem, Horne, d. af snedkermester Peter N. (1810–59) og Cathrine Marie Fieron (1814–88).

Bibliografi

Axel Olrik i Dania VII, 1900 233–35. Anders J. Eriksholm i Højskolebl., 1901 661–70. Inger M. Boberg i Dansk folketro, samlet af J. K., 1943 = Danm.s folkeminder LI 5–28. Peder Jensen i Hardsyssels årbog, 1945 93–109. H. C. Hansen sst. 110–16. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig