Jens Krag

Jens Krag, d. 5.8.1300, biskop af Roskilde. Begravet i Sorø k. K. var ærkedegn i Roskilde domkapitel da han 1290 blev valgt til biskop. Jens Grand gav ham konfirmation uden at kongens samtykke var indhentet hvorover kong Erik Menved blev fortørnet. K. var på den måde straks bragt i et modsætningsforhold til kronen, men han fulgte dog ikke sin ærkebisp som Peder Bang i sin tid havde fulgt Jakob Erlandsen. Efter Jens Grands fængsling synes han nærmest at have stået på kongens side, og det var vel for at holde ham fast at kong Erik 1295 tilbagegav nogle skiben (skatteindtægter) som hans forfædre havde skænket Roskilde domkirke, men som længe havde været den berøvet. Mens den pavelige nuntius Isarn var i landet optrådte K. mæglende mellem de stridende parter; forhandlingerne førtes i biskoppens stad Kbh. – 1294 gav K. Kbh. en ny stadsret der i nogen grad var præget af kanonisk ret og kraftigt værnede bispens interesser. Den fremkaldte uro blandt borgerne, men 1296 kom det til forlig mellem bispen og hans by. I Roskilde skal K. have forfulgt gråbrødrene med smålige plagerier; han var – som mange andre bisper – fjendtlig stemt over for franciskanerordenen der havde haft så stor fremgang og brød stiftstyrelsens rammer. – Enkelte sider af hans mangeartede administration finder vi belyst ved et par blade i Linköping stiftsbibliotek, et brudstykke af en bog, vistnok ført af hans official.

Ikonografi

Relief på ligsten (Sorø k.).

Bibliografi

Scriptores rerum Danicarum, udg. P. F. Suhm IV, 1776 345 523. Repertorium diplomaticum, udg. Kr. Erslev I, 1894–95 nr. 639 og 656. Bullarium Danicum, udg. Alfr. Krarup, 1931–32 nr. 899. Acta processus litium, udg. samme og W. Norvin, 1932 287. Liber daticus Roskildensis, udg. Alfr. Otto, 1933 59. – J. O. Arhnung: Roskilde domkapitels hist. I, 1937.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig