Jens Lauridsen Wolf, 1583-1660, boghandler. Om denne af litteraturen ikke ufortjente mands tidligste historie vides kun ganske lidt. I forordet til "Encomion" der er dateret Skt. Johannis Baptistæ Dag 1654, angiver han at være i sit "70. Alders Aar, på det andet", og i fortalen til sin store "kalender" (11.1.1648) bemærker han, at han da var i sit 64. år og i det 40., siden han havde deponeret ved universitetet.

Af C.S. Longomontanus har han lært en del som hans senere kalendariske arbejder viser. Men for øvrigt søgte han erhverv som boghandler, først i Roskilde og siden i København, og som forfatter af skrifter der egnede sig for det store publikum. Det første skrift man har tillagt ham, Problemata et proverbia moralia. Det er Nyttige oc artige Fragstycker oc Ordsprog, 1624 har han dog ikke selv forfattet, men kun udgivet; det er tidligere fejlagtigt tillagt Ludvig Pouch, men skyldes muligt Hans Christensen Sthen (Danske Studier, 1931 og 1932). 1631 udgav han en salmebog som senere blev forøget med forskellige tillæg, således med Joh. Matthesius' husholdningsundervisning på rim samt Joh. Arndts Sjælens aandelige Lægedom (ny samlet udg. 1662). Efter at Jens Lauridsen Wolf tidligere havde udgivet almanakker med tilhørende "Prognosticon astrologicum" udkom 1648 hans Diarium sive calendarium ecclesiasticum ... Det er: En evigvarende Kircke, Politisk oc Huuszholdings-Calender (ny udg. 1662), et stort arbejde (i sin tid gennemset af Longomontanus), af hvis historiske tidsregister endnu kan læres noget.

Da Jens Lauridsen Wolf på sine mange handelsrejser også havde besøgt Norge og særlig var blevet godt hjemme i Bergen (1625 fik han eneret til at holde offentlig boglade her) benyttede han sine flittigt indsamlede kundskaber til udgivelsen af en Norrigia illustrata eller Norriges ... Beskriffvelse, 1651 der udmærker sig ved sin varme skildring af landets natur og folkets historie og ved sin let læselige fremstilling. Større betydning har dog hans hovedværk, Encomion regni Daniæ. Det er: Danmarckes Riges Lof, 1654 (afsnittet om Skåne genoptrykt 1977) der endnu kan yde gode oplysninger om meget i den tids forhold, særlig i topografisk og historisk henseende. Behandlingen er imidlertid meget ujævn, fyldigst for Københavns kommunes vedkommende, hvor dog skildringerne af Christian IV's og Frederik III's kroning og aktstykker vedrørende Poul V. Klingenbergs "frugtbringende Selskab" optager uforholdsmæsig stor plads, men også stiftsstæderne får en ret indgående behandling med fuldstændige bisperækker. Skildringen omfatter også de skånske lande samt Gotland, men derimod ikke Slesvig. Da hans beskrivelser i mange tilfælde må skønnes at bygge på selvsyn vil de altid bevare deres værdi. – Det antages at Jens Lauridsen Wolf senere har trukket sig tilbage fra forretningerne; men endnu 1658 var han dog ved fuld åndskraft, som et interessant brev fra ham angående flere af den tids politiske personligheder viser.

Bibliografi

R. Nyerup: Efterretn. om Fr. III, 1817 428-30 (brev). Danske mag. 5. r. I, 1887-89 207 208. – N. Nicolaysen i Norske mag. II, Kria. 1868 304. C. Nyrop: Bidrag til den da. boghandels hist. I, 1870 182-84. Boken om bøker I, Oslo 1926 49f; II, 1927 62f. Tage la Cour i Dansk ornithologisk foren.s t. XXX, 1936 66-69. Harald L. Tveterås: Den norske bokhandels hist. I, Oslo 1950 23-25.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig