Jens Møller (elværksleder)

Artikelstart

Jens Møller, Jens Jensen Møller, 8.3.1901-4.3.1991, civilingeniør. Født i Sattrup, Østbirk sg. M. blev matematisk student fra Horsens statsskole 1919, og studerede dernæst på Polyteknisk læreanstalt hvorfra han fik sin afgangseksamen som elektroingeniør 1926. Efter kortvarige ansættelser i installationsbranchen hos det rådgivende ingeniørfirma Eriksen og Sardeman i Århus og hos firmaet Ladegaard og Co. fik han i marts 1927 en stilling som ingeniør på Sønderjyllands Højspændingsværk i Åbenrå. Her virkede han i 15 år som konstruktør og tekniker og satte med sine konstruktive evner sit præg på de betydelige udbygninger der i denne periode fandt sted på Åbenrå værket. 1942 udnævntes han til driftsbestyrer for Sydvestjyllands Forenede Elektricitetsværker i Esbjerg og begyndte som sådan at arbejde for et nærmere samvirke mellem de vestjyske elværker med det formål at skabe en større driftsikkerhed i elforsyningen. Resultatet blev dannelsen i 1946 af interessentskabet Vestkraft for hvilket M. blev administrerende direktør. Han forestod i de følgende år opbygningen af kraftcentraler og forsyningsnet i det vestjyske område og tog samtidig fra begyndelsen af 1950erne initiativ til et nærmere samarbejde mellem elværkerne i det vestlige Danmark der i 1958 førte til dannelsen af den jyskfynske elorganisation ELSAM. Både som leder af Vestkraft til 1972 og bestyrelsesmedlem i EL-SAM til samme år har han været en drivende kraft i efterkrigsårenes meget omfattende udbygning af den danske elproduktion. Han var den første inden for branchen der pegede på atomenergien som en realistisk kraftkilde, og fik straks fra oprettelsen af atomenergikommissionen i 1955 sæde i denne (-1976, forretningsudvalgsmedlem fra 1958, næstformand fra 1965). Inden for elværksorganisationerne varetog M. en lang række tillidshverv, blandt andet som formand for Foreningen af danske elværksledere 1949-65 og bestyrelsesmedlem i Danske elværkers forening 1949-66 (næstformand fra 1954, formand fra 1958) hvor han tog initiativ til et omfattende analysearbejde omkring elforsyningsspørgsmål. Han var ikke de skarpe standpunkters mand, men var med sin faglige dygtighed, kombineret med en tillidvækkende og ofte munter facon en fortrinlig formidler og forhandlingsleder. I kraft af sin sagkundskab har han tillige haft sæde i offentlige danske og internationale råd og organisationer, fx elektricitetsrådet (1953-71), Dansk elektroteknisk komité (1956-66), den internationale elværksorganisation, (UNIPEDE) (1956-66) og det nordiske elsamar-bejdsorgan Nordel (1963-72). På det lokale plan var han i nogle år medlem af Vestjyllands udviklingsråd (1957-61) ligesom han har været med i ledelsen af flere erhvervsvirksomheder bl.a. Handelsbanken i Esbjerg (1954-72) og A/S Cheminova (1961-79).

Familie

Forældre: gårdejer Jens M. (1872-1935) og Maria Hansen (1874-1918). Gift 1. gang 30.9.1930 i Åbenrå med Erna Rigmor Larsen, født 15.10.1899 sst., død 8.2.1951 i Esbjerg, d. af smedemester Martin L. og Anna Nielsen. Gift 2. gang 23.1. 1954 med Atka Ingeborg Andresen, født 3.6.1910 i Sønderborg (gift 1. gang 1944 med Viggo Barfoed, 1895-1948), d. af malermester Peter A. (1887-1970) og Anna Louise Weber (1887-1963).

Udnævnelser

R. 1954. R1. 1965.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Interview i Vestkysten 6.3.1971. – Sst. 4.3.1961. Elektroteknikeren 22.6.1967 og 8.3.1971. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig