Jens Møller - præst

Jens Møller, 29.8.1786-12.6.1863, præst. Født i Kbh. (Frue), død i Grinderslev, begravet sst. M. blev student 1802 fra Borgerdydskolen i Kbh., cand.teol. 1807 og kapellan i Skive og Resen 1813. 1821 blev han sognepræst til Grinderslev og Grønning i Salling, og i dette embede var han til sin død. 1834 blev han tillige provst for Nørre, Hindborg, Harre, Rødding og Fjends herreder, 1842-51 var han medlem af Viborg amtsråd, 1844 og 1846 kongevalgt medlem af den jyske stænderforsamling. M. havde et kendt navn i landet som forfatter til Haandbog for Præsten. 1820 der senere kom i flere stærkt omarbejdede udgaver (den sidste 1867-79 ved sønnen Erik Høyer Møller). Skønt det var let at se (som især J. L. A. Kolderup-Rosenvinge gjorde opmærksom på), at bogen havde væsentlige mangler i anlæg og enkeltheder, viste den sig i besiddelse af stor levekraft og var i over et halvt århundrede et meget udbredt og benyttet hjælpemiddel til oplysning om den danske præsts embedsforretninger. Et lignende praktisk formål tjente også M.s Forsøg til en oeconomisk-statistisk Beskrivelse over Danmarks geistlige Embeder I–VIII, 1835–44 der endnu har en vis kildeværdi til kundskab om forhold i forfatterens egen tid. En samling Prædikener og Leilighedstaler, 1822 viser M. som en allerede tidligt konservativ, bibelinteresseret kirkemand, væsentlig repræsenterende en afbleget ortodoksi i Nicolai Edinger Balles skikkelse. Han vender sig bestemt mod 1700-tallets høje vurdering af fornuften som ledestjerne i religiøse spørgsmål, men er i øvrigt en udpræget talsmand for en højnelse af moralen i oplysningstidens stil. Af M.s tilforladelige, myndige personlighed har hans ovennævnte søn tegnet et smukt portræt i sin bog Den gamle Præstegaard (1896).

Familie

Forældre: købmand og forligelseskommissær Erik M. (1752-1822, gift 2. gang 1811 med Erasmine Jensdatter Dahl) og Lovise Lauritzdatter (ca. 1755-1807). Gift 5.12.1816 i Skive med Cecilie Leth, født 14.5.1799 i Viborg, død 16.5.1873 på Frbg., d. af kapellan i Viborg, senere amtsprovst, sognepræst i Skive Jens Høyer L. (1766-1812) og Nicoline Fabricius (1775-1860). – Far til Erik Høyer Møller.

Udnævnelser

R. 1854.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Erik Høyer Møller: Den gamle præstegård, 1896. R. P. Rasmussen i Kirkehist. saml. S.r.II, 1903-05 778-80. N. Olesen Husted i Årbog for hist. samf. for Skive og omegn I, 1909 36 42 47 48 52f 56; samme sst. V, 1913 44 52 68-73. Jeppe Aakjær sst. III, 1911 110.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig