Jens Pedersen - forsikringsteoretiker

Jens Pedersen, Jens Johan Pedersen, 1.3.1873-25.1.1934, aktuar. Født i Lundegård ved Præstø, død i Kbh., urne på Frbg. kgd. P. var som ung nogle år beskæftiget ved mølleriet, men forlod dette erhverv for gennem læsning til præliminæreksamen, adgangseksamen til Polyteknisk læreanstalt (1893) og artium (1896) at bane sig vej til det studium i matematik som han 1897 afsluttede med en magisterkonferens. S.å. fik han ansættelse som beregner i det da nystiftede Nordisk Livsforsikrings Aktieselskab af 1897 hvor han 1905 blev aktuar, 1908 prokurist og 1917 medlem af direktionen; sidstnævnte år blev han også medlem af direktionen for søsterselskabet Nordisk Ulykkesforsikrings Aktieselskab af 1898. Som praktisk forsikringsmand vandt P. hurtigt stor anseelse først i danske forsikringskredse og derefter i den nordiske forsikringsverden i almindelighed. Blandt de talrige tillidshverv som forsikringsfaget i årenes løb overdrog ham skal her kun nævnes et par af de mest betydningsfulde: 1917-19 og 1922-23 var han formand i Foreningen af danske aktuarer, af Assurandørsocietetets komité blev han medlem 1925, og fra 1929 til sin død var han komiteens formand, af bestyrelsen for Forsikringsforeningen i Kbh. var han medlem 1917-22 og igen fra 1929 -næstformand fra 1931. At han efterhånden blev medlem af bestyrelserne for en række forsikringsselskaber (Nordisk Brandforsikring, Nordisk Gjenforsikring, Dana m.fl.) var måske selvfølgeligt, men også uden for forsikringsverdenen blev der lagt beslag på ham. Ved sin død var han således medlem af repræsentantskabet for Kbh.s Handelsbank og af bestyrelsen for A/S De forenede Bryggerier og for Tuborgfondet. På det forsikringslitterære område udfoldede P. også en meget betydelig virksomhed, idet han foruden en række mindre afhandlinger og artikler til internationale aktuarkongresser, til tidsskrifter og fagblade bl.a. skrev Über die Versicherung minderwertiger Leben, 1906, Über die technische Grundlage der Versicherung minderwertiger Leben, 1918, Om Livsforsikringsvirksomhed, 1916 og Populær Livsforsikringsteknik, 1930. P.s litterære arbejder var dog ikke blot forsikringstekniske men trængte også ind på nationaløkonomiens områder som han – siden han 1900-10 var medredaktør af det gamle (af professor N. C. Frederiksen stiftede) Finanstidende – interesserede sig meget for. I denne sammenhæng må nævnes at han 1912 udsendte afhandlingen De økonomiske Perioders Indflydelse paa Vielser, Fødsler og Børnedødsfald i Danmark i Aarene 1871-1900, og at han 1915 erhvervede sig den statsvidenskabelige doktorgrad på 1. del af den omfangsrige afhandling Om et Livsforsikringsselskabs Økonomi, hvis 2. del han udsendte 1922. -P.s af alle anerkendte store indsigt i forsikringens teori og praksis gjorde det naturligt at han 1919 udnævntes til medlem af den da nedsatte fællesnordiske kommission for en lov om forsikringsaftaler, og at han fra s.å. til 1926 var censor ved den da nyindrettede universitetseksamen i forsikringsvidenskab og statistik (aktuareksamen).

Familie

Forældre: parcellist Kristoffer P. (1833-1917) og Ane Kirstine Larsdatter (1833-1905). Gift 17.6.1898 i Kbh. (b.v.) med Karen Marie Petrine Berteline (Bertha) Jørgensen, født 10.3.1877 i Slagelse, død 22.5.1957 i Kbh. (Pauls), d. af tømrermester Jens J. (1824-1905) og Kirsten Christensen (1831-1901).

Udnævnelser

R. 1925.

Ikonografi

Skitse af Malthe Engelsted, 1882, og afbildet på sammes mal. Gymnastiktime i landsbyskole, 1893. Mal. af Sig. Wandel, 1916, og buste af Jens Lund, 1931. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1915 84f. – Børsen 28.2.1933 og 26.1.1934. Chr. Thorsen m.fl. i Assurandøren XXXIX, 1934 19-21. Dansk assurance XX, s.å. 61f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig