Jens Rudolph Dahl

Artikelstart

Jens Rudolph Dahl, Jens Rudolph Norup Dahl, 16.2.1894-6.7.1977, direktør i udenrigsministeriet. Født i Ullits, Aalestrup sg, død i Kbh., urne på Lillerød kgd. D. blev student fra Metropolitanskolen 1913. Under sine efterfølgende juridiske studier var har aktiv i Akademisk skyttekorps og som redaktør (1915-19) af studenterbladene "Studium" og "Akademisk Ugeblad". 1922 blev han cand. jur. og s.å. konstitueret sekretær i udenrigsministeriet hvor han ansattes fast 1926. Herefter fulgte en længere periode med tjeneste i udlandet, først som attaché ved gesandtskabet i Paris 1928, derefter som vicekonsul i Hamburg 1930 og i New York 1933, og endelig påny i Paris som legationssekretær 1936. 1939 hjemkaldtes han til tjeneste som fuldmægtig i udenrigsministeriet, og 1941 udnævntes han til kontorchef for 1. politisk-juridiske kontor, en post der bl.a. inddrog ham i forhandlinger med besættelsesmagten om konkrete arrestations- og deportationssager. Fra 29.8.1943 til befrielsen fungerede D. som sekretær for departementschefstyrets møder og udarbejdede med sikker og smidig formuleringsevne de officielle referater herfra. Efteråret 1945 udnævntes D. til udenrigsråd og chef for den politisk-juridiske afdeling i udenrigsministeriet, og 1948 avancerede han til stillingen som ministeriets direktør. Han beholdt denne post til sin afgang 1950, der begrundedes med sygdom. - D.s ubestridelige evner for omhyggelig sagsforberedelse og -fremstilling kom nok i årene efter 1945 mindre til deres ret end tidligere i hans karriere. På trods af sin centrale placering i det udenrigspolitiske beslutningssystem synes han derfor ikke at have øvet større indflydelse på behandlingen af de vigtige politiske sager som i denne periode prægede dansk udenrigspolitik. Det virkefelt som tiltrak ham selv mest var utvivlsomt det administrative, især personaleadministrationen, der havde hans store interesse. Over for en bredere offentlighed manifesterede D. sine stilistiske evner i talrige dagbladskronikker hvoraf nogle indeholder værdifulde personkarakteristikker. Et skønlitterært forsøg, romanen Præsten, lægen og hexen, 1954 blev ingen succes.

Familie

Forældre: sognepræst, sidst i Vester Brønderslev Frederik Laurentius Fabricius D. (1859-1925) og Gyda Marie Norup (1870-1929). Ugift.

Udnævnelser

R. 1940. DM. 1946. K. 1950.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

J.R.D. i Præstegårdsliv, red. Ernst Fr. Hansen, 1. saml., 1949 37-62. - Levnedsberetning i ordenskapitlet. Papirer i Rigsark.

Kommentarer (2)

skrev Hans henrik Bruun

Artiklen er ikke skrevet af “Henry Bruun”; men af undertegnede, Hans Henrik Bruun

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig