Jens Sørensen Nørnissom

Jens Sørensen Nørnissom, 21.7.1609-.tidligst 1660, boghandler, forfatter. Født i Nørre Nissum. Om sin uddannelse har N. i et af sine skrifter (Confessiopietatis. En Almindelig Gudfryctigheds Skrifftemaal oc Bekiendelse, 1652) meddelt at han 1620 blev sat i Holstebro latinskole. Efter faderens død kom han 1625 til Kbh. hvor professoren i matematik og astronomi C. S. Longomontanus, der stammede fra samme egn og hvem N. i ovennævnte skrift omtaler som "min nu salige Slect", tog sig af ham og skaffede ham i Vor Frue skole. 1630 forlod N. imidlertid skolen, vistnok pga. svagelighed, og nedsatte sig senest 1635 som boghandler i Roskilde hvor han endnu virkede 1660, efter at han ved byens brand 1657 havde lidt betydelige tab. Han var tilsyneladende stræbsom og hæderlig og gjorde sig bemærket i sin tid ved udgivelse af en lang række religiøse, moralske, historiske, lægevidenskabelige o.a. småskrifter der egnede sig til folkelæsning. Et vidnesbyrd om den agtelse han nød ses bl.a. af at den kgl. historiograf S. Stephanius i Sorø forsynede hans En kort Danske Krønicke (1645 og senere optryk), der bygger på Saxo, A. Huitfeldt og C. C. Lyschander, med en udførlig fortale og heri med ros omtaler forfatterens iver for "med adskillige gode Bøger at være sit Fæderneland til Gafn oc beste". Blandt N.s andre skrifter kan nævnes en ny udgave af Jens Grands historie (1635, og 1649-50 forøget med Catalogus paa de Biskopers Naffne udi Roskild) og en samling af åndelige og verdslige ordsprog (1657). Også som salmedigter har N. gjort sig bekendt.

Familie

Forældre: bonde Søren Pedersen (død 1624) og Anna Andersdatter (død 1623). Gift 1632 med N.N.

Bibliografi

C. J. Brandt og L. Helveg: Den danske psalmedigtn. I, 1846 330-33. C. Nyrop: Bidrag til den da. boghandels hist. I, 1870 184. Hist. saml. og studier, udg. H. F. Rørdam 1, 1891 269-71 (Stephanius' forord til En kort da. krønike). Danske folkebøger XIII, 1936 251f. Urban Schrøder i Pers. hist. t. 15.r.IV, 1970 152 (heri N.s selvbiografi). Anders Malling: Dansk salmehist. VIII, 1978 136 156f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig