Jens Sigsgaard

Jens Sigsgaard, Jens Jensen Sigsgaard, 14.8.1910-26.1.1991, forfatter, seminarierektor. Jens Sigsgaard voksede op i et grundtvigsk landbomiljø hvor en udpræget sans for selvforvaltning og en tillid til livet lod ham, og den et år ældre bror Thomas, udvikle sig selvstændigt og med en tidlig opfattelse af egen identitet. Skønt brødrene ved fødsel syntes bestemte til at videreføre slægtens erhverv og besiddelser modsatte man sig ikke deres ønsker om videregående uddannelse.

Efter præliminæreksamen fra Bælum højskole 1928, lærereksamen fra Ranum seminarium 1932 og studentereksamen fra Statens og hovedstadskommunernes kursus 1934 begyndte Jens Sigsgaard s.å. at læse psykologi ved Københavns univ. 1934–43 var han ansat ved Københavns kommunale skolevæsen, hovedsagelig på værneskoleområdet. Socialt og kulturelt engageret tog han aktivt del i tidens debat hvor han nærmest fandt sig på linje med kulturradikalisterne; 1936–39 var han formand for Studentersamfundet. En planlagt psykologisk undersøgelse af børns forestillingsliv ("Hvad ville du gøre, hvis du var usynlig?") tog form af en fortælling for børn, Palle alene i Verden, 1942 der illustreret af Arne Ungermann skulle blive hans populæreste børnebog med mere end 30 oversættelser til andre sprog.

1941 blev Jens Sigsgaard rektor for Frøbelseminariet efter Sophus Bagger, og frem til 1974 var han dets inspirerende leder. Hans alsidige orientering og brede pædagogiske erfaring blev her afgørende for at seminarieelever fra alle samfundslag og med de mest varierende synspunkter kunne udvikle og uddanne sig i pagt med egne forudsætninger og interesser. I perioden 1959–67 var han formand for Børnehave- og fritidspædagogseminariernes fællesråd, og som medlem af studieplansudvalget medvirkede han ved udformningen af den treårige pædagoguddannelse der indførtes 1970.

Jens Sigsgaard blev cand.psych. 1945 med børnepsykologi som speciale. I en afhandling Om Intelligensudviklingen hos Børn (Unge Pædagoger, 1945, nr. 4) og i Barnets Verden. Træk af Barnets sjælelige Udvikling, 1945 (svensk udg. 1947) gøres der på klar og lettilgængelig vis rede for bl.a. barnets leg og skabende arbejde som vigtige udviklingsfaktorer. Med lagttagelsesskema til psykologisk Karakteristik af Børnehavebørn, 1945 udformede han et redskab som pædagoger i årene fremover gjorde flittigt brug af. S.å. startede han en debat omkring børnehavens opgaver i det industrialiserede samfund med artiklen Sociale og pædagogiske Principper for Arbejdet i Børnehaven (Vore Børn, 1945, nr. 9–10, genoptrykt med andre indlæg i Jens Sigsgaard: Folkebørnehave og socialpædagogik, 1976) som med tiden fik betydning for lovgivningen på dette område. 1946 var han på studierejse i USA for at stifte bekendtskab med Hopi- og Navaho-indianernes opdragelsesmetoder og for at samle materiale til en bog om landet (Amerika. U.S.A.s Historie fortalt for Ungdommen, 1947; svensk overs. 1948). 1949 dannede han sammen med en kreds af forældre den første "lilleskole" som var et forsøg på at omplante friskoletanken til storbymiljøet. Ideen var at denne skole skulle fortsætte den opdragelse som var begyndt i hjemmet.

En interesse for F. Frøbels og John Deweys tanker om legens betydning for børns udvikling (se pjecerne Frøbel og Montessori og Pædagogiske Randbemærkninger, 1944 og 1945) førte naturligt Jens Sigsgaard til også at interessere sig for børns fysiske legemuligheder i det moderne samfund, og det kan bl.a. tilskrives hans indsats at der verden over er blevet oprettet byggelegepladser for børn. Ideen med den skabende leg på legepladsen som lå bag den første såkaldte "skrammellegeplads" i Emdrup der startedes under krigen, blev gjort til mål for Dansk legeplads selskab, stiftet 1959 af Jens Sigsgaard og arkitekt Max Siegumfeldt. Selskabet indkaldte til en international legepladskonference i København 1963 hvor International Playground Association (IPA) blev dannet med professor C. Th. Sørensen som præsident og Jens Sigsgaard som sekretær; 1964–67 var han præsident for IPA.

Sammen med Lady Allen of Hurtwood og Alva Myrdal var Jens Sigsgaard 1948 medstifter (Founder President) af Organisation Mondiale pour l'Education Préscolaire (OMEP) – som blev en UNESCO-støttet organisation for internationalt samarbejde på småbørnsopdragelsens område. Under sit mangeårige virke her var han 1949–52 medlem af organisationens verdensråd, generalsekretær 1954–56, medlem af forretningsudvalget 1964–68 og 1960–68 formand for den danske nationalkomité. Specielt kan det tilskrives ham at der i Danmark med årene blev uddannet et betydeligt antal mandlige børnehavelærere, og efterhånden også i andre lande. Nævnes bør OMEP's flersprogede skrifter Space for Play, 1964 og Your Child is Growing, 1969 hvor Jens Sigsgaard bidrog med et righoldigt billedmateriale. I bibliografien Understanding of others, 1962 (s.å. på fransk) giver han en annoteret liste over børnebøger som beskriver positive mellemmenneskelige relationer.

Jens Sigsgaard regnes for vor mest oversatte børnebogsforfatter med mere end en snes titler hvoraf flere er oversat til lige så mange sprog. Bøger som Sippe Sum og Nalle Bamsebjørn, 1945, Robin Hood og de fredløse, 1952, Katinka og dukkevognen, 1958, Oldefar Johan Daniels mærkelige oplevelser, 1967, Svend Tomling, 1977, Skolebøllen Karl, 1977 og Herakles – en af de guddommelige helte, 1979, er ofte bygget op over fællesmenneskelige temaer som børn let kan genkende i deres dagligdag. Dertil kommer samlinger af rim og remser, således Okker Gokker Gummiklokker, 1943 der er den første samling af børnerim indsamlet i et bymiljø og blandt børnene selv, Abel Spendabel og andre Børnerim, 1945, Bamselejses rumfart, 1967, Ram ram rip, 1980 som er børnelege fra Asien, og Børnerim, remser og lege, 1981 der er en bearbejdelse af Evald Tang Kristensens samling.

Det har været forbundet med et betydeligt administrations- og foreningsarbejde for Jens Sigsgaard at realisere sine pædagogiske mål og varetage de mange tillidshverv der fulgte med. Han har været sekretær og forretningsfører for Dansk Frøbelforening og medlem af bestyrelsen for Folkebørnehaveforeningen siden 1941; bestyrelsesmedlem for Social-pædagogisk forening 1945–49; medlem af repræsentantskabet for Socialpolitisk forening 1946–68 og for Danmarks pædagogiske institut 1958–71 redaktør af Tidsskrift for Mentalhygiejne 1956–68; formand for Dansk forfatterforenings U-gruppe fra 1963 og medlem af samme forenings bestyrelse 1965–76. Han har været filmcensor 1962–76; medlem af det danske børnefilmnævn 1968–72; præsident for Danmarks legetøjsråd 1968–82; formand for Frøbelseminariets bestyrelse fra 1974 og medlem af bestyrelsen for Foreningen af Danmarks folkeminder fra 1979. Æresmedlem af Danmarks legetøjsråd 1981 og af Dansk legeplads selskab 1982.

Familie

Jens Sigsgaard blev født i Kås, Jetsmark sogn; begravet på Jetsmark kirkegård. Forældre: gårdejer Poul Sigsgaard (1880–1950) og Marie Brogaard (1881–1962). Gift 10.10.1941 i Korsør med børnehavepædagog Kirsten Henningsen, født 7.12.1919 i København, død 20.9.2001, datter af overlæge Erik Henningsen (1886–1973) og Karen Arildsen (1888–1978). - Bror til Thomas Sigsgaard.

Udnævnelser

R. 1980.

Ikonografi

Karikatur af Arne Ungermann, 1974. Foto.

Bibliografi

Jens Sigsgaard i Barn af Vendsyssel III, 1981 159–75. – Hakon Mielche i Ålborg stiftstid. 22.11.1964. Jens. Jens Sigsgaard fylder 60 år, ved Aase Hauch m.fl., 1970. Marjory Allen of Hurtwood: Memoirs of an uneducated lady, London 1975 195–97 199 248. Jens Sigsgaard Palle alene i verden. Udstill.-kat. udg. af Danm.s pædagogiske bibliotek, 1976 (heri fortegn, over Jens Sigsgaards børnebøger). Anja Melleris i Jyllandsposten 5.2.1979. Annelise Vestergaard sst. 13.8.1980. J[acob] G[ormsen] i Tidens skole, 1980 632.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig