Jens Vahl, 24.11.1828-1.4.1898, præst, missions- og personalhistoriker. Født i Ålborg, død i Nørre Alslev, begravet sst. V. blev student (Sorø akademi) 1848 og cand.teol. 1854. Efter en tid som huslærer blev han 1856 hjælpepræst i Farum, 1858 i Jetsmark, 1864 res. kapellan ved Vor Frue kirke i Århus og sognepræst i Åby, 1869 sognepræst i Øster Snede og provst for Nørvang-Tørrild herreder. 1877 blev han sognepræst i Karrebæk, 1884 i Nr. Alslev.

V. var en overordentlig flittig og arbejdsom præst; han var en nær ven, og stærkt afhængig, af Vilh. Beck og sluttede sig kirkeligt og teologisk helt til Indre mission. Allerede i sine første præsteår kom han i nær kontakt med vækkelsen og begyndte at arbejde for indre og ydre mission, var således med til at stifte traktatselskabet til gudelige småskrifters udbredelse, ligesom han genudgav Jesper Brochmands huspostil (1862) og selv forfattede en Husandagtsbog, 1875. V. var medlem af Stefansforeningens bestyrelse, diakonissestiftelsen, Indre mission, og han virkede for søndagsskolesagen, for KFUM, for sømands- og valdensermission og for Santal-missionen. Han støttede varmt de kirkelige enhedsbestræbelser, især i Evangelisk alliance hvor han blev næstformand for den danske afdeling 1885; han stod også bag indbydelserne til de 1884 begyndte tværkirkelige Bethesdamøder og var en af ophavsmændene til den udløber heraf (Menighedskonventet) som stiftedes 1891. 1860-98 udgav han Almindelig Kirketidende der bragte efterretninger om kirkelige forhold udenlands og især om Ydre mission.

Sine bedste kræfter gav V. hedningemissionen; hans interesse derfor blev vakt da han som student tilfældigt havde købt nogle missionsblade på en auktion. 1859 udgav han en afhandling (Er det Guds Villie, at Christendommen i vore Dage skal udbredes blandt Hedningerne, og hvorledes kan dette ske paa den bedste Maade?). Den blev af det teologiske fakultet kasseret som disputats, men med forbehold anbefalet som nyttig for en "almindelig Læsekreds". Senere fulgte skrifter om Lapperne og den lapske Mission, 1866, Alaska, Folket og Missionen, 1872, og en kortfattet Lærebog i den evangeliske Missionshistorie, 1897. Hovedværket var Missions-Atlas med tilhørende Forklaring I–IV, 1883-86, som tilsigtede en statusopgørelse over missionen overalt på jorden. I fortsættelse heraf kom nogle statistiske oversigter (Missions to the heathen, 1892-98). Som missionshistoriker var V. noget af en pioner og overalt, også i udenlandske tidsskrifter og på kongresser, anerkendtes hans "beundringsværdige flid og store sagkundskab", men der rettedes også en kraftig kritik mod hans trykte arbejder som manglede nøjagtighed og var uklare i brugen af missionsstatistiske kategorier. På mange møder hjemme og ude talte V. missionens sag, og i Nordisk Missions tidsskrift (hvis første udgiver han var) skrev han mange værdifulde afhandlinger. 1870 kom han ind i bestyrelsen for Det danske missionsselskab og 1889 blev han -som Becks mand, nu hvor Indre mission lagde op til at erobre selskabet – efter adskillige intriger formand. Det demokratiske system af "kredse" som skulle øge Indre missions indflydelse udvikledes i hans tid, og efter Becks ønske gik V. kraftigt ind for en ny mission i Kina; men han egnede sig kun i ringe grad som leder, kom i konflikt med en stor del af bestyrelsen, især med sekretæren Th. Løgstrup som han på alle måder søgte at skubbe til side; konflikterne endte med at V. meget mod sin vilje måtte gå af (1897); dermed bragtes selskabet ud i den krise som året efter endte med Indre missions totale "magtovertagelse".

V. havde også store genealogiske interesser og udgav en udførlig, dog ufuldendt Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen, Borgmester i Varde, 1879-97. Han var en ivrig bogsamler og havde ved sin død et missionsbibliotek på ca. 12.000 bind. Efter at han forgæves havde søgt at få Det danske missionsselskab til at købe det, blev det overtaget af staten og der bevilgedes et annuum til dets vedligeholdelse; det anbragtes i Statsbiblioteket i Århus, og 1942 kom et trykt, meget omfattende katalog over denne for missionsstudiet nyttige samling, bekostet bl.a. af de skandinaviske missionsråd.

Familie

Forældre: regimentskirurg Hen-(d)rik V. (1789-1837) og Vilhelmine Bøggild (1796-1868). Gift 9.11.1864 i Rårup med Emilie Magdalene Christine Worm, født 10.6.1836 på Nørre Aldumgård, død 26.5.1912 på Frbg., d. af proprietær, senere til Kalsbøl m.m., exam.jur. Christian Jacob W. (1805-95) og Andriette Justine Vilhelmine Hastrup (1810-87). – Far til M. V. Bror til J. V.

Ikonografi

Mal. af H. L. Galster, 1854, og af A. Fritz, 1869. Mal. af Arvid Aae, 1902 (Statsbibl., Århus). Foto.

Bibliografi

R. Grundemann i Allgemeine Missions-Zeitschr. X, Gütersloh 1883 383f. G. Kurze sst. XXV, 1898 316-20. Vilh. Beck og L. Blauenfeldt i Den indre missions tid. XLV, 1898 257-66. Johanne Blauenfeldt: Provst J. V., [1906]. Louis Blauenfeldt: Provst J. V., 1918. Axel Beck: Vilh. og Nina Beck II, 1922 314-19. Niels Bundgaard: Det danske missionsselsk.s hist. I, 1935 især 158-87. Samme i I evangeliets tjeneste V, 1947 77-109. L. Bergmann i Kristeligt dagbl. 20.5.1942. Ejler Haugsted: Kat. over V.s missionsbibl., 1942 V-XVI. Holger Larsen i Nord. t. för bok- och biblioteksväsen XXIX, Upps. s.å. 96-98 (anm. af foregående). Harald Nielsen i Nord. missions t. LXXXIX, 1978 75-85 (jfr. sst. 95-104). – Papirer i Rigsark, og Statsbibl., Århus.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig