Joh. Baune

Joh. Baune, Frederik Carl Christian Johansen Baune, 6.2.1848-15.6.1933, grosserer. Født i Galten ved Århus, død i Århus, begravet sst. Efter at B. havde gennemgået sin første læretid som handelsmand fik han ansættelse hos grosserer Otto Mønsted i Århus og arbejdede sig her frem til en betroet stilling. Dec. 1876 løste han selv borgerskab og etablerede sig som købmand i Århus under firmanavnet Joh. B. & Co. med forretning i korn, foderstoffer og smør. I kraft af sin energi, snarrådighed og evne til at vinde mennesker oparbejdede B. i løbet af få år en betydelig import- og eksportvirksomhed hvilket på korn- og foderstofområdet var så meget mere bemærkelsesværdigt som han her havde Hans Broges og Mønsteds tidligere skabte og langt større forretninger at konkurrere med. De dårlige tider i begyndelsen af 1890'erne i forbindelse med den omstændighed at der åbnede sig udsigter for en stærkt voksende afsætning af bomuldsfrøkager hvis denne artikel kunne hjemtages i hele skibsladninger gav 1896 anledning til dannelsen af Korn- og Foderstof Kompagniet i hvilket B.s forretning i korn og foderstoffer sammen med en række af Jyllands største forretninger på dette område samtidig gik op. Siden den tid virkede B. alene som smøreksportør, dels fra Århus (indtil 1926), dels fra Kbh. hvor han 1905–28 havde en filial. 1905–26 var han medlem af Kbh.s smørnoteringsudvalg, men ellers var alle hans offentlige hverv knyttet til det århusianske forretningsliv. Således afløste han 1880 Hans Broge som medlem af Århus Handelsforenings bestyrelse og var med en kortere afbrydelse et skattet medlem af denne indtil 1899, de sidste fem år som formand. 1899–1906 var han formand for Foreningen af Jyske Handelsforeninger og røgtede også dette hverv godt. B. havde en egen måde at styre foreningen på, og navnlig gik han ikke i detaljer. Da Provinshandelsforeningernes Fællesudvalg – det senere Provinshandelskammer – dannedes 1901 var han også med i ledelsen heraf, ligesom han var formand for institutionen 1902–04 og 1906–07. I særlig grad havde den unge købmands uddannelse hans kærlighed, og i mange år sad han som formand for Den jyske Handelshøjskoles bestyrelse. I det kommunale liv tog B. også livlig del dels som medlem af byrådet (1891–97), dels som medlem af havneudvalget (1894–1917) og endelig som medlem af overligningskommissionen (1902–06). Han havde sæde i forskellige jyske aktieselskabers bestyrelse, således var han formand for Korn- og Foderstof Kompagniet 1916–30 og for Thomas Th. Sabroe & Co. 1897–1931. B. var i sit lange liv en afholdt mand på grund af sin jævne og bramfri færd, sin udpræget sociale indstilling og sin hjælpsomhed over for medborgere som kunne trænge til støtte. I ganske særlig grad var han agtet og afholdt af landbrugets mænd.

Familie

Forældre: boelsmand Johan Jensen (1808–67) og Ane Marie Christensen (1807–81). Navneforandring 13.7.1876. Gift 28.12. 1877 i Fårup sg., Århus amt med Marie Kirstine Kelp, født 2.8.1849 i Fårup, død 26.7.1905 i Århus, d. af proprietær Peter Nicolaj Secher K. til Fårupgård (1810–80) og Anna Jensine Georgine Jensen (1814–1900).

Udnævnelser

R. 1900. DM. 1907. K.2 1923.

Bibliografi

Børsen 16.6.1933. Aarhuus stiftstidende 15.6.1933. Borgere i byens råd. Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd 1838–1968; udg. Ole Degn og Vagn Dybdahl, 1968. Ib Gejl og Christian R. Jansen: Korn, købmænd og kornkompagni, 1971. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig