Johan Arndt Dyssel (lærer)

Artikelstart

Johan Arndt Dyssel, 12.1.1798-2.7.1846, lærer ved Polyteknisk læreanstalt. Født i Østofte, død i Kbh. (Holmens), begravet sst. (Holmens). D. blev student 1815 fra Nykøbing og derefter cand. phil. Han begyndte først at studere medicin, men efter at han 1819 var blevet amanuensis hos H. C. Ørsted ændredes hans interesser i naturvidenskabelig retning. Han studerede nu matematik, fysik og mekanisk teknologi. 1826 fik han universitetets guldmedalje for besvarelsen af den matematiske prisopgave, og 1827-29 var han med offentlig understøttelse på studierejse i udlandet for at studere teknologi. Ved oprettelsen af Polyteknisk læreanstalt 1829 knyttedes D. til denne som lærer i teknologi, og 1832 fik han titel af professor; s.å. afløste han desuden G. F. Ursin som lærer i maskinisere og teknisk mekanik, men til disse fag engageredes han dog kun for et kursus ad gangen. Trods D.s utvivlsomt store kundskaber egnede han sig ikke som lærer, og 23.10.1835 skete der indstilling om forandring i undervisningen i disse fag. H. C. Ørsted skriver i indstillingen at D.s foredrag er "ubesjælet, monotont og i alle Maader trættende"; han kunne have bødet noget på sit foredrags mangler hvis han ved sin øvrige personlighed havde udøvet en gunstig indflydelse på sine tilhørere, men dette var langt fra tilfældet. Han fortabte sig i gold kritik og i vidtløftig behandling af småting. Da hans ansættelse udløb 1836 blev den ikke fornyet. Medvirkende hertil var muligt også at D. skal have udtalt sin kritik af læreanstalten og dens lærere på en måde der gjorde et samarbejde med ham vanskeligt. Hans stridbarhed havde allerede i hans studentertid skaffet ham en proces på halsen i anledning af en pjece om Justitien ved Hs. Maj. Kongens Livcorps. 1820, som han spydigt tilegnede sine foresatte. 1839-40 redigerede han Industriforeningens Tidende, men da man ikke ønskede hans forbliven nægtede han at levere titelblad og register til den årgang han havde redigeret. Ved siden af sine skarpe kanter må D. dog også have besiddet indtagende menneskelige egenskaber. Xylograf F. Hendriksen omtaler ham i sine erindringer som den store børneven og som den hyggelige og charmerende vært ved sine ungkarleselskaber. 1832-42 var D. lærer i teknisk mekanik, maskinlære og militær mekanik ved den kgl. militære højskole; hans forelæsninger her foreligger trykt som et anseligt værk. 1834 ansattes D. af kommercekollegiet som tilsynshavende direktør ved Raavaddams fabrikker.

Familie

Forældre: sognepræst Frantz Thestrup D. (1763-1818, gift 2. gang 1803 med Karen Cathrine Hjorth, død 1821) og Cathrine Elisabeth Hjorth (ca. 1773-1802). Ugift. – Sønnesøn af Johan Arndt D. (1726-95).

Bibliografi

Ad. Steen: Den polytekn. læreanstalts første 50 år, 1879. C. Nyrop: Industriforen. i Kbh. 1838-88, 1888. Poul Andræ: Geheimeconferentsråd C. G. Andræ I, 1897 85f; IV, 1912 66f. J. T. Lundbye: Den polytekn. læreanstalt 1829-1929, 1929. P. M. Frandsen i Polytekn. t., 1929 227-31 passim. F. Hendriksen: Mennesker og oplevelser, 2. udg. 1932 4f. – Breve til Ørsted i Kgl. bibl.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig