Johan Christian Ambders

Johan Christian Ambders, 29.12.1709-1.7.1774, præst. Født i Vesterland på Sild, død i Gnadenberg, begravet sst. A. var en urolig natur, stærkt religiøst grebet allerede fra barndommen endskønt han senere dømmer sine forældre som kristelig set døde, om end fromme efter tidens målestok. Otte år gammel havde han tilløb til en omvendelse, men vedblev at være i urolig gæring mens han fra 1726 gik i skole i Tønder, fra 1729 studerede i Greifswald og fra 1731 opholdt sig i hjemmet. Da beboerne på Helgoland (dengang Husum provsti) havde bedt om en alvorlig præst fik de A. til compastor. Dette blev for A. til et pietistisk gennembrud; han prædikede strengt loven og pligten til fuldkommenhed og angreb voldsomt den ortodokse førstepræst Schnobel; denne blev 1735 forsat til Eggebæk og A. blev hans efterfølger. Men samtidig blev han indvortes usikker og længtes efter en stærkere hvilen i nåden; han skrev i et brev til Niels Brorson i Bedsted at han nu var blevet enig med H. A. Brorson i Tønder om at en bodsprædiken som Johannes Døberens ikke forslog; man måtte ved evangeliet i egentlig forstand føre sjælene til Kristus. Den nye bevægelse førte ham med tiden til Brødremenigheden. Beboerne var nu blevet utilfredse med hans strenghed og klagede til kongen; A. rejste da foreløbig 1739 til den herrnhutiske koloni Pilgerruh i Holsten. Regeringen afviste såvel klagen over A. som hans begæring om fuld frihed til eventuelt at nægte folk nadveren. 1741 var A. en kort tid kateket i Rendsborg, men gik så til Brødremenigheden i Marienborn hvor han dog først blev endelig optaget 1746. Menigheden anvendte ham som lærer, 1743–45 i Bergen, hvorfra regeringen udviste ham, 1745–48 i Marienborn, 1748–49 i Peilau, 1750–54 i Dirsdorf og fra 1754 til hans død i Gnadenberg ved Buntzlau. Han er en af de skikkelser, i hvem man ser en stærk indre brydning mellem en pietistisk lovkristendom, til hvilken han stadig på ny blev draget af sin skrupuløsitet, og en herrnhutisk nådekristendom som var ham den egentlige frelse.

Familie

Forældre: sognepræst Johan Bernhard A. (1664–1746, gift 1. gang med Marina Christensdatter) og Catharina Breckling (1685–1748). Vistnok ugift.

Bibliografi

H. N. A. Jensen: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogtums Schleswig II, 1841 699. H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. 4.r.I, 1889–91 668–75. – Selvbiogr. i Büdergemeindearchiv i Gnadenberg.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig